Show simple item record

Analysis of Financial Situation of Company Using Quantitative Methods

dc.contributor.advisorChvátalová, Zuzanacs
dc.contributor.authorRutar, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:13:32Z
dc.date.available2019-06-20T08:13:32Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRUTAR, Z. Analýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119703cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178710
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analyzovat výkonnost společnosti užitím kvantitativních metod, tedy ekonomických ukazatelů a časových řad. Práce bude rozdělena na část teoretickou, ve které čtenáře seznámím se všemi základními poznatky nutnými pro pochopení dané problematiky, a část praktickou, ve které bude využito vybraných ekonomických ukazatelů k vyhodnocení současného stavu vybrané společnosti. V závěru práce pak na základě analýzy současného stavu společnosti uvedu návrhy na zlepšení finanční situace společnosti.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to analyze the company's performance by using quantitative methods - economic indicators and time series. The thesis will be divided into a theoretical part in which the reader will get acquainted with all the basic knowledge necessary to understand the problem and the practical part in which selected economic indicators will be used to evaluate the current state of the selected company. At the end of the thesis, on the basis of the analysis of the current state of the company, I will present proposals for improving the financial situation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAnalýzacs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectkvantitativní metodycs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectAnalysisen
dc.subjectperformanceen
dc.subjectquantitative methodsen
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.titleAnalýza finanční situace společnosti užitím kvantitativních metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Financial Situation of Company Using Quantitative Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-09-11-08:07:47cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119703en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:03:40en
sync.item.modts2021.11.12 21:34:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHanušová, Helenacs
dc.description.markFcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Liběna Tetřevová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka oponentky - neodpovězeno doc. Žižlavský - Jaká je příčina vývoje ukazatele okamžité likvidity v roce 2017, že její hodnota je vyšší než pohotová likvidita. - neodpovězeno doc. Žižlavský - Proč není více propracována návrhová část bakalářské práce? - neodpovězeno Ing. Bočková - V analýze uvádíte, že firma působí v mnoha krajích. V práci jsou uvedené 2 kraje, působí firma ještě v jiných krajích? - odpovězeno Ing. Bočková - V návrhové části navrhujete rozšíření portfolia výrobků. Čím máte podložený tento návrh? - neodpovězeno Ing. Bočková - Doporučujete rozšíření stávajících prodejen. Dělal jste průzkum, na základě čeho by bylo pro firmu rentabilní otevírat další prodejny? - částečně odpovězeno doc. Zich - Co se řadí mezi příležitosti a hrozby ve SWOT analýze (vyjádřeno obecně)? - neodpovězeno doc. Zich a doc. Žižlavský - uvádí výhrady k návrhové části bakalářské práce a uvádí, že jsou nedostatečnécs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record