Show simple item record

Database Design for Selected Company

dc.contributor.advisorLuhan, Jancs
dc.contributor.authorTrifanov, Filipcs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:13:33Z
dc.date.available2019-06-20T08:13:33Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTRIFANOV, F. Návrh databáze pro vybranou firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119812cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178723
dc.description.abstractdatabáze, mariaDB, SQL, návrh databáze, relacecs
dc.description.abstractdatabase, mariaDB, SQL, design of database, relationen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTato bakalářská práce obsahuje návrh databáze pro společnost zabývající se podlahovými krytinamics
dc.subjectjejich prodejem a realizací. Cílem je vytvoření základu databáze pro evidenci zakázekcs
dc.subjectzaměstnanců a majetku firmy. První část popisuje teoretická východiska práce potřebná pro pochopení problematiky. V druhé části je analyzován současný stav ve společnosti. Třetí část obsahuje návrh vlastního řešení vycházejícího z analýzy současného stavu a založeného na požadavcích společnosti.cs
dc.subjectThis bachelor thesis contains a design of a database for a company dealing with floor coveringen
dc.subjectits sale and realization. The aim is to create basis for a database for records of ordersen
dc.subjectemployees and property of the company. The first part describes theoretical resources of the thesis necessary for full understanding of the problematics. The second part analyses contemporary condition of the company. The third part contains the design of the solution based on the analysis of contemporary condition and on the requirements of the company.en
dc.titleNávrh databáze pro vybranou firmucs
dc.title.alternativeDatabase Design for Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-19-09:33:23cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119812en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:32:20en
sync.item.modts2020.03.31 00:29:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNeuwirth, Bernardcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka od vedoucího - zodpovězeno Otázka od oponenta - zodpovězeno prof. Pospíšil - Požadavek na nový systém vznikl od firmy? Proč? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record