Show simple item record

Employment Relationships in Terms of Wage Costs Optimization

dc.contributor.advisorMusilová, Helenacs
dc.contributor.authorDucháčková, Evacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:14:20Z
dc.date.available2019-06-20T08:14:20Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDUCHÁČKOVÁ, E. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119929cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178748
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů z hlediska optimalizace mzdových nákladů. Teoretická část charakterizuje základní pojmy pracovněprávních vztahů z pohledu právního, ekonomického, účetního a daňového. V analytické části je rozebrán problém konkrétního zaměstnavatele, který souvisí s nedostatkem zaměstnanců. Na základě toho jsou navržena optimální řešení, které vedou ke snížení mzdových nákladů při vytváření nových pracovních míst a v době trvání pracovněprávního vztahu.cs
dc.description.abstractThe Bachelor‘s thesis deals with the issue of labor-law relations in terms of optimization of wage costs. The theoretical part describes the basic terms of employment relationships from legal, economic, accounting and tax point of view. The analytical part analyzes the problem of a particular employer, which is related to the lack of employees. Based on this, optimal solutions are proposed that reduce wage costs while creating new job opportunities and in the duration of the employment relationship.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpracovněprávní vztahcs
dc.subjectpracovní smlouvacs
dc.subjectmzdové nákladycs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectemployment relationshipen
dc.subjectemployment contracten
dc.subjectwage costsen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectemployeren
dc.titlePracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladůcs
dc.title.alternativeEmployment Relationships in Terms of Wage Costs Optimizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-21-07:49:19cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119929en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:48:39en
sync.item.modts2020.03.31 23:23:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBartošová, Michaelacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Lucie Folprechtová (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: Ing. Michala Strnadová, PhD.: Otázky k výši hodinové odměny pro prodavačku (viz. str. 49). Odpovězeny. Ing. Lucie Folprechtová: V práci navrhujete odměnu za doporučení nového zaměstnance, jak jste určila její výši? Odpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, PhD.: Navrhujete zaměstnání dvou osob na DPČ, v čem spatřujete výhodu především z dlouhodobého hlediska? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record