Show simple item record

Rennovation of communication network infrastructure

dc.contributor.advisorNovotný, Vítcs
dc.contributor.authorWawreczka, Marekcs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:14:22Z
dc.date.available2019-06-20T08:14:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationWAWRECZKA, M. Přestavba komunikační síťové infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178772
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o komplexním návrhu počítačové sítě pro fiktivní firmu ‚‚KO SYS a.s.‘‘ Objekt je složen z hlavní administrativní budovy kterou, se budeme v mé bakalářské práci zabývat a výrobní halou, která není zahrnuta v mé bakalářské práci. Jako podklady použiju analýzu současného stavu, které vychází z konzultace s hlavním správcem celé sítě. Předmětem práce bude navrhnout kompletní řešení počítačové sítě pro administrativní budovu. Pro lepší pochopení jsou v práci zpracovaná teoretická východiska. Celé navrhnuté řešení je v souladu s požadavky investora.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with complex design of computer network for fictitious company ‚‚ KO SYS a.s. As a background, I will use the current status analysis, which is based on consultation with the main administrator of the entire network. The subject of this work will be to design a complete computer network solution for an office building. For a better understanding, the theoretical background is elaborated. The entire proposed solution is in accordance with the investor's requirements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpočítačová síťcs
dc.subjecttopologie sítěcs
dc.subjectmetalická kabelážcs
dc.subjectoptická kabelážcs
dc.subjectstrukturovaná kabelážcs
dc.subjectcomputer networken
dc.subjectnetwork topologyen
dc.subjectmetallic cablingen
dc.subjectoptical cablingen
dc.subjectstructured cablingen
dc.titlePřestavba komunikační síťové infrastrukturycs
dc.title.alternativeRennovation of communication network infrastructureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-19-09:33:23cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120002en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:33:58en
sync.item.modts2020.03.31 01:23:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOndrák, Viktorcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Klusák, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.: Jak se změní požadavky na kapacitu připojení k internetu? - zodpovězeno s výhradami Ing. Veronika Bumberová, Ph.D.: Z čeho jste vycházel při ocenění materiálu a dalších nákladů na realizaci? Na základě čeho byli vybíráni dodavatelé Vámi zvoleného materiálu? - zodpovězeno s výhradamics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record