Show simple item record

Recommendation of Suitable Financial Resources for Further Development of a Business Entity

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanacs
dc.contributor.authorBřečka, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:14:22Z
dc.date.available2019-06-20T08:14:22Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBŘEČKA, T. Doporučení vhodných zdrojů financování pro další rozvoj podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178773
dc.description.abstractTato bakalářská práce hodnotí finanční situaci Kovárny VIVA,a.s. Je v ní využito několika metod finanční analýzy, pomocí jejíž ukazatelů jsem se snažil najít silné a slabé stránky této společnosti. Teoretická část seznamuje se základními termíny a metodami, v praktické části se pak snažím jednotlivé metody aplikovat na konkrétní situace. Druhou částí je doporučení vhodných zdrojů financování nové investice.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis evaluate the financial situation of Kovárna VIVA,a.s. The financial analysis methods are used there. Thanks to them, I tried to find some strong and weak pages of this company. The theoretical part of this thesis helps us to understand the basic terms and methods, the practical part is directed on using them. Then, in the second part, I try to recommend some suitable financial source on new investments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectaccounting statementsen
dc.subjectfundingen
dc.titleDoporučení vhodných zdrojů financování pro další rozvoj podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeRecommendation of Suitable Financial Resources for Further Development of a Business Entityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-09-13-08:49:59cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 15:06:48en
sync.item.modts2021.11.12 14:42:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeČervenka, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Monika Hodinková, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Doupovcová (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - zodpovězeno otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Hodinková - Kdo je cílovým zákazníkem analyzované společnosti a jaký je předmět podnikání této společnosti? - zodpovězeno doc. Brychta - Jakým způsobem jste určil uvažovanou úrokovou míru? - zodpovězeno s výhradami (nedostatečné zdůvodnění)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record