Show simple item record

Analysis of Economic Indicators using Statistical Methods

dc.contributor.advisorMichalíková, Evacs
dc.contributor.authorMatoušek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:14:42Z
dc.date.available2019-06-20T08:14:42Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMATOUŠEK, O. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other120207cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178797
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na výpočet a následné hodnocení ekonomických ukazatelů zvolené společnosti za použití finanční analýzy a statistických metod pro predikci budoucího vývoje zvolených indikátorů. V práci jsou uvedeny návrhy pro zlepšení finanční situace analyzované společnosti. Výstupem bakalářské práce je mimo jiné počítačový program VBA, který umožní firmě automaticky vypočítat zvolené finanční ukazatele na základě dat z účetních výkazů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the calculation and subsequent evaluation of economic indicators of the chosen company using financial analysis and statistical methods for predicting the future development of selected indicators. The thesis presents suggestions for improving the financial situation of the analyzed company. The output of the bachelor thesis is also the VBA computer program that allows automatically calculate the selected financial indicators based on the data from the financial statements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectfinanční ukazatelécs
dc.subjectstatistická analýzacs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectVBAcs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectfinancial indicatorsen
dc.subjectstatistical analysisen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectVBAen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-19-09:33:20cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:06:24en
sync.item.modts2021.11.10 12:53:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLinhart, Michalcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jan Budík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucí - odpovězeno otázka oponent - odpovězeno Doc. Zinecker - Pracoval jste se standardní dobou splatnosti pohledávek? odpovězeno Doc. Zinecker - Zabýval jste se příčinami pozdního splácení zákazníků? odpovězeno Doc. Doskočil - Uveďte, zda počítá Vaš aplikace i složené ukazatele finanční analýzy? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record