Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorHavlová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-06-20T08:25:51Z
dc.date.available2019-06-20T08:25:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHAVLOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119647cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178815
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace akciové společnosti „Rodinný pivovar BERNARD“ pomocí vybraných metod finanční analýzy za období 2012-2017. Práce je rozdělena do třech částí. První část se věnuje teoretickému základu. V druhé části dochází k aplikaci metod finanční analýzy na vybranou firmu a konkurenční národní podnik Budějovický Budvar. Za ní následuje část třetí, která obsahuje návrhy na zlepšení této finanční situace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the evaluation of financial situation of the company Rodinný pivovar BERNARD a. s. using selected methods of financial analysis for the period 2012-2017. This work is divided into three parts. The first part deals with the theoretical basis. In the second part, financial analysis methods are applied to the competing national company Budějovický Budvar and it is followed by the last part, which contains financial proposal of improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectprofit and loss accounten
dc.subjectratiosen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-21-07:49:20cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119647en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:43:55en
sync.item.modts2020.03.31 15:55:00en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeLangrová, Ivanacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta: Co je příčinou toho, že Altmanovo Z-skóre vychází v šedé zóně? odpovězeno Jaký největší problém bude podle Vás společnost Rodinný pivovar BERNARD a.s. v následujících letech řešit? odpovězeno Je možné zjistit z údajů, které má studentka k dispozici, jestli se na řešení problému společnost připravuje? odpovězeno Ing. Helena Hanušová, CSc. V návrzích uvádíte, že ROA poroste vlivem přínosů z vozového parku. Doložte. částečně odpovězeno Proč jste nezvažovala ři pořízení vozidel a jejich plné vytíženosti plný operativní leasing? odpovězeno RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. Vysvětlete na str. 55 uvedený spider diagram. odpovězeno Proč jste nevypracovávala SWOT analýzu? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record