Show simple item record

Unbalanced loading of small waste water treatment plants

dc.contributor.advisorHluštík, Petrcs
dc.contributor.authorSpurný, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-21T03:28:06Z
dc.date.available2019-06-21T03:28:06Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSPURNÝ, M. Nerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120780cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178855
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na hodnocení provozu malé čistírny odpadních vod. V rešeršní části jsou definovány základní návrhové parametry ČOV a vybrané ukazatele znečištění odpadní vody, stejně jako jejich limity dle platné legislativy. V praktické části je vyhodnoceno prvních let provozu nově vybudované čistírny odpadních vod v městysu Svitávka v Jihomoravském kraji. Návrhové parametry čistírny jsou posuzovány dle reálných naměřených průtoků rozležených v průběhu celého roku a hodnot koncentrací základních ukazatelů kvality vody.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the evaluation of the operation of a small wastewater treatment plant. In the research section the basic design parameters of WWTP and selected indicators of waste water pollution are defined as well as their limits according to the valid legislation. In the practical part the first years of operation of the newly built wastewater treatment plant in the town of Svitávka in the South Moravian Region are evaluated. The design parameters of the treatment plant are assessed according to the real measured flow rates spread throughout the year and the values of the basic water quality indicators.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČistírna odpadních vodcs
dc.subjectkanalizacecs
dc.subjectlátkové znečištěnícs
dc.subjectspecifická spotřeba vodycs
dc.subjectemisní limity vypouštěných odpadních vodcs
dc.subjectWastewater treatment planten
dc.subjectsewerageen
dc.subjecthydraulic loaden
dc.subjectspecific water consumptionen
dc.subjectemission limits for discharged waste wateren
dc.titleNerovnoměrné zatížení malých čistíren odpadních vodcs
dc.title.alternativeUnbalanced loading of small waste water treatment plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-12:07:36cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120780en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:28:06en
sync.item.modts2019.06.17 12:23:58en
dc.contributor.refereeMacsek, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record