Show simple item record

Long-distance belt conveyance

dc.contributor.advisorZeizinger, Lukášcs
dc.contributor.authorKulich, Stanislavcs
dc.date.accessioned2019-06-21T04:17:33Z
dc.date.available2019-06-21T04:17:33Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKULICH, S. Dálková pásová doprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/178878
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce byla kritická rešerše zařízení obdobných dálkové pásové dopravě. Největší důraz je však kladen na metodu dálkové pásové dopravy. Následuje podrobný popis jednotlivých komponentů zařízení. Dále se zabývá funkčním výpočtem dle zadání bakalářské práce a pevnostní kontrolou vybraných prvků. Poslední kapitolou je návrh a zdůvodnění použitých komponentů dle výsledků výpočtů pro tento typ pásového dopravníku. Součástí práce je návrh celkové sestavy zařízení.cs
dc.description.abstractThe purpose of my bachelor thesis was a research of devices similar to long-distance belt transport. However, the greatest emphasis is placed on the long-distance belt transport method. Following is a detailed description of each component of the device. Furthermore, it deals with functional calculation according to the assignment of bachelor thesis and strength check of selected elements. The last chapter is a proposal and justification of used components according to the results of calculations for this type of belt conveyor. Part of the thesis is the design of the overall device assembly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPásová dopravacs
dc.subjectDálková pásová dopravacs
dc.subjectManipulace s materiálemcs
dc.subjectLogistikacs
dc.subjectBelt conveyoren
dc.subjectLong-distance belt conveyoren
dc.subjectMaterial handlingen
dc.subjectLogisticsen
dc.titleDálková pásová dopravacs
dc.title.alternativeLong-distance belt conveyanceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-20-06:59:33cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid113230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:20:20en
sync.item.modts2020.03.30 14:35:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Přemyslcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen) Ing. Jiří Hloska, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil svou závěrečnou práci a odpoveděl na dotazy vedoucího práce, oponenta a členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record