Now showing items 1-10

capitalization rate (1)
cena pozemku (1)
comparison approach (1)
ground rent (1)
land valuation (1)
míra kapitalizace (1)
nájemné z pozemku (1)
oceňování pozemku (1)
porovnávací přístup (1)
price of the land (1)