Show simple item record

Studies on Non-Newtonian Behavior in Slit-flow rheometer at Unsteady flow

dc.contributor.advisorRoupec, Jakubcs
dc.contributor.authorHalama, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHALAMA, L. Studium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního toku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113012cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179006
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá popisem nestabilního proudění nenewtonské kapaliny ve slit-flow reometru, které negativně ovlivňuje její chování. Iniciátoři nestabilního proudění kapaliny jsou drsnost stěn štěrbiny reometru, vznik skluzu na stěnách reometru a vliv geometrie vstupní a výstupní oblasti štěrbiny reometru. Práce obsahuje metodické postupy pro matematické zohlednění jednotlivých iniciátorů nestabilního proudění kapaliny a konstrukční návrh změny geometrie štěrbiny slit-flow reometru. Součástí práce je i srovnání nejběžněji používaných reologických modelů, odvození obecných vztahů pro tvorbu rychlostního profilu jednotlivých reologických modelů a jejich následná implementace do reologické aplikace, která výrazně zjednodušuje proces vyhodnocování naměřených dat při měření na slit-flow reometru. Tato aplikace může být využita pro zjišťovaní základních parametrů do CFD simulací nebo jako metodická pomůcka při výuce.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the description of the unstable flow of non-Newtonian fluid in a slit-flow rheometer, which negatively affects its behaviour. The initiators of unstable fluid flow are the roughness of the rheometer slit walls, the slip on the rheometer walls, and the influence of the inlet and outlet region geometry of the rheometer slit. The work contains methodical procedures for mathematical consideration of individual unstable fluid flow initiators and design of change of slit geometry of slit-flow rheometer. Part of the work is also a comparison of the most commonly used rheological models, derivation of general relations for the creation of the velocity profile of individual rheological models and their subsequent implementation in the rheological application, which significantly simplifies the process of evaluation of measured data when measured on slit-flow rheometer. This application can be used to determine basic parameters in CFD simulations or as a teaching aid.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNenewtonská kapalinacs
dc.subjectskluz na stěnáchcs
dc.subjectdrsnost povrchucs
dc.subjectturbulentní prouděnícs
dc.subjectrychlostní profilcs
dc.subjectreologický modelcs
dc.subjectNon-Newtonian fluiden
dc.subjectwall slipen
dc.subjectwall roughnessen
dc.subjectturbulent flowen
dc.subjectvelocity profileen
dc.subjectrheological modelen
dc.titleStudium chování nenewtonských kapalin ve slit-flow reometru za podmínek nestabilního tokucs
dc.title.alternativeStudies on Non-Newtonian Behavior in Slit-flow rheometer at Unsteady flowen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-19-17:52:19cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113012en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:34:36en
sync.item.modts2020.03.31 09:59:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVimmr, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Dr. Ing. Pavel Polach (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Němeček, PhD. (člen) doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a zodpověděl na dotazy oponenta. Dotaz 1: V diplomové práci se objevuje termín „nestabilní tok“, který není nikde přesně definován. Co je přesně tímto termínem myšleno? Odpovězeno Dotaz 2: Plánujete přidat do vyvinuté aplikace automatické fitování vhodného reologického modelu? Odpovězeno Ing. Čížek: Dotaz na případnou metodiku, která by lépe odhalila laminární/turb. Proudění? Odpovězeno Ing. Čížek: Dotaz na rozdíly mezi reálným a teoretickým tvarem potrubí. Odpovězeno Doc. Hutař: Lze odstranit nepřesnosti/nevýhody měření upravením geometrie štěrbiny? Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record