Show simple item record

Efficiency Improvement Proposal of Machining Process of Inner Gearing

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorHoffmann, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHOFFMANN, J. Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113019cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179007
dc.description.abstractPředmětem této studie je návrh na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním ozubením. V úvodu práce jsou popsány některé druhy ozubení. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor vyráběného dílu a pracovišť pro výrobu. Třetí kapitola obsahuje popis technologických metod výroby ozubení konvenčními a nekonvenčními metodami. Praktická část práce obsahuje návrh inovace výrobního procesu výroby ozubení. V závěru je provedeno technicko–ekonomické zhodnocení včetně porovnání stávajícího a nově navržených řešení.cs
dc.description.abstractThe subject of this study is a proposal to streamline the production process of gear with internal gear. At the beginning of the thesis are described some types of gearing. The second chapter is focused on the analysis of manufactured part and workplaces for production. The third chapter contains description of technological methods of gearing production by conventional and unconventional methods. The main point of this work is a proposal of innovation of the production process of gearing production. In conclusion, technical-economic evaluation including a comparison of existing and newly designed solutions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectozubené kolocs
dc.subjectvnitřní ozubenícs
dc.subjectvýroba ozubenícs
dc.subjectobráženícs
dc.subjectPower Skivingcs
dc.subjectgearen
dc.subjectinternal gearen
dc.subjectgear manufacturingen
dc.subjectshapingen
dc.subjectPower Skivingen
dc.titleNávrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubenícs
dc.title.alternativeEfficiency Improvement Proposal of Machining Process of Inner Gearingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-14-13:23:03cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113019en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:27:04en
sync.item.modts2020.03.31 23:16:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChladil, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Štefan Václav, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co vše je zahrnuto ve vypočítaných nákladech? 2. Jaká se všeobecně používá přelomová hodnota z hlediska investic? 3. Jaká je reálná řezná rychlost během dané technologické operace? 4. Jak je možné kontrolovat obrobenou součást z hlediska metrologie? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record