Show simple item record

Production of wing rib

dc.contributor.advisorCísařová, Michaelacs
dc.contributor.authorIvančo, Radekcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationIVANČO, R. Výroba žebra křídla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113034cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179009
dc.description.abstractPráce předkládá návrh výroby lisovaného dílu z hliníkové slitiny skupiny 2024 (dural). Na základě vypracované teoretické studie a požadavku firmy, byl navržen střižný nástroj se zaoblenou hranou pro vystřižení rozvinutého tvaru výlisku na výstředníkovém lisu LEN 40 C. Pro vylisování tvaru byl navržen nový nástroj z textitové hmoty pro kapalinový lis Quintus QFC. Komponenty střižného nástroje byly navrženy především z normalizovaných (nakoupených) dílů. Vyráběný střižník a střižnice jsou navrženy z běžně dostupných nástrojových ocelí a zapracovány na přiložených výkresech. Výsledkem práce je doporučení investice do specializovaného pracoviště výroby rozvinutého tvaru a snížení pracnosti úprav po lisování lemů.cs
dc.description.abstractThe thesis presents a proposal of production of a molded part from the aluminum alloy of group 2024 (dural). Based on the theoretical study and the requirements of the company was designed a cutting tool with a rounded edge for cutting the unfolded shape of the part on the eccentric press LEN 40 C. A new forming tool from textite material for fluid press Quintus QFC was designed. The parts of the cutting tool were designed primarily from normalized (purchased) parts. Manufactured punch and shearing die are made of commonly available tool steels and processed on the attached drawings. The result of the thesis is a recommendation to invest in a specialized workplace for the production of a unfolded shape and reduction of laboriousness adjusting after forming.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectstříhánícs
dc.subjectlisovánícs
dc.subjecthliníkcs
dc.subjectlemcs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectshearingen
dc.subjectpressingen
dc.subjectaluminumen
dc.subjectflangeen
dc.subjectbendingen
dc.titleVýroba žebra křídlacs
dc.title.alternativeProduction of wing riben
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-19-12:37:38cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113034en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:13:15en
sync.item.modts2020.03.31 05:06:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePeterková, Evacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval komisi svou závěrečnou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Vysvětlete v práci uvedené tepelné zpracování. 2. Zhodnoťte, zda je provedené technicko-ekonomické hodnocení dostačující; jaké položky byste do něj dále zařadil? 3. Jaká je předpokládaná životnost použitého textitového nástroje? 4. Jaké jsou mechanické vlastnosti zpracovávaného polotovaru? 5. Z jakého materiálu je membrána na zvoleném lisu a jaká je jeho tvrdost? Položené otázky student přijatelně zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record