Show simple item record

Influence of shielding gas on weld properties of conductive laser welding of sheet from carbon steel

dc.contributor.advisorMrňa, Liborsk
dc.contributor.authorKotrík, Marcelsk
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOTRÍK, M. Vliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru při kondukčním laserovém svařování plechů z konstrukční uhlíkové oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113064cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179010
dc.description.abstractV diplomovej práci sú analyzované na základe literárnej štúdie vplyvy troch ochranných atmosfér. Porovnával sa vplyv ochrannej atmosféry tvorenou čistým Ar, zmesou Ar s 3obj.%CO2 a zmesou Ar s 18obj.%CO2 na mechanické vlastnosti kondukčne laserom zváraných tupých spojov plechov z konštrukčných oceli DC01 a S235JR o hrúbke 3mm a 2mm. Porovnávali sa pevnostné vlastnosti zvarov v ťahu, tvrdosť zvarov a tepelne ovplyvnenej oblasti pri nízkom zaťažení. Ďalej sa sledovalo a porovnávalo prúdenie plynov počas zvarového procesu šlírovou metódou a jeho účinky na vzhľad skúšobných zvarov. Na metalografických výbrusoch zvarov sa vyhodnocovali chyby a rozmery spojov.sk
dc.description.abstractIn the thesis are analysed influences of three shield gases, based on literary pursuit. Compared was influence of the gas consisting of pure Ar, mixture Ar with 3vol.% CO2 and the mixture Ar with 18vol.% CO2 on mechanical properties of conduction laser welded blunt welds made from structural steel DC01 and S235JR with thickness 3mm and 2mm. Compared were strength properties of the welds in tension, weld hardness and hardness of the heat affected area under the low stress. Further was observed and compared stream of the gases during welding process and its influences on the appearance of the trial welds. On the metallographical cuts of the welds were evaluated mistakes and dimensions of the welds.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaserové zváraniesk
dc.subjectkondukčný režimsk
dc.subjectochranná atmosférask
dc.subjectšlírova metódask
dc.subjecttvrdosť podľa Vickersask
dc.subjectlaser weldingen
dc.subjectconduction modeen
dc.subjectshielding gasen
dc.subjectschlieren methoden
dc.subjectVickers hardnessen
dc.titleVliv ochranné atmosféry na vlastnosti svaru při kondukčním laserovém svařování plechů z konstrukční uhlíkové ocelisk
dc.title.alternativeInfluence of shielding gas on weld properties of conductive laser welding of sheet from carbon steelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-18-14:35:49cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113064en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:34:38en
sync.item.modts2020.03.31 10:38:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSigmund, Mariánsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Josef Pajer (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: Jak vysvětlíte vyšší mez kluzu oceli než je v jejím označení? Jak vysvětlíte přesazení plechů vzorků? Jaké napětí se určuje u zkoušky tahem? Položené otázky student zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record