Show simple item record

Qualification of welding procedure for aluminium alloy AW-5083 H111

dc.contributor.advisorSigmund, Mariáncs
dc.contributor.authorKrejza, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKREJZA, J. Kvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other113072cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179011
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá kvalifikací postupu svařování hliníkové slitiny EN AW-5083 H111. Tato hliníková slitina byla použita pro výrobu Venturiho trubice. Proto byla vypracována literární rešerše zabývající se vlastnostmi a použitím hliníku a jeho slitin. Další kapitola práce pojednává o svařitelnosti hliníku, hliníkových slitin a o svařitelnosti slitiny EN AW-5083. Část práce je věnována použité metodě TIG a jejím specifikům při svařování hliníkových materiálů. Praktická část diplomové práce se zabývá vlastní kvalifikací svařovacích postupů dle příslušné normy a vyhodnocením podmínek výroby dle výrobkové normy. Poslední kapitola pojednává o celkovém výrobním postupu Venturiho trubice.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the qualification of welding process of aluminum alloy EN AW-5083 H111. This aluminum alloy was used to make a Venturi tube. Therefore, a literature review has been developed dealing with the properties and use of aluminum and its alloys. The next chapter deals with the weldability of aluminum, aluminum alloys and the weldability of EN AW-5083 alloy. Part of the work is devoted to the used TIG method and its specifics when welding aluminum materials. The practical part of the thesis deals with the actual qualification of welding procedures according to the relevant standard and evaluation of production conditions according to the product standard. The last chapter deals with the overall manufacturing process of the Venturi tube.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAW-5083cs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectWPQRcs
dc.subjectsvařitelnost hliníkových slitincs
dc.subjectAW-5083en
dc.subjectweldingen
dc.subjectTIGen
dc.subjectWPQRen
dc.subjectweldability of aluminum alloysen
dc.titleKvalifikace postupu svařování hliníkové slitiny AW-5083 H111cs
dc.title.alternativeQualification of welding procedure for aluminium alloy AW-5083 H111en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-18cs
dcterms.modified2019-06-18-14:24:00cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113072en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 09:13:17en
sync.item.modts2020.03.31 04:49:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMrňa, Liborcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaroslav Purmenský, DrSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) Ing. Josef Pajer (člen) Ing. Ivo Dohnal, Ph.D. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: Jak by jste charakterizoval elektrodu WC20? Jaké výsledky dostanete z tahové zkoušky? Jaký je rozdíl mezi smluvní a klasickou mezí kluzu? Co je WPQR? Položené otázky student plně zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record