Show simple item record

The solution for the production of the part "APZ13 flap"

dc.contributor.advisorKalivoda, Milancs
dc.contributor.authorBetáš, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:44Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:44Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBETÁŠ, M. Řešení výroby součásti "Klapka APZ13" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116807cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179056
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá řešením výroby zadaného dílce „Klapka APZ13“. Po konstrukčním rozboru součástky následuje volba vhodné dostupné výrobní technologie. Následuje teoretické popsání zvolené technologie a vstřikovací formy. Její řešení je prakticky popsáno v navazující kapitole a dále pak tvorba TPV dokumentace celého projektu. Závěr této diplomové práce tvoří technicko-ekonomické zhodnocení zvolené technologie a diskuze.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis deals with the solution of the production of the given part "APZ13". The structural analysis of the component is followed by the choice of the available manufacturing technology. The following is a theoretical description of the chosen technology and injection mold. Its solution is practically described in the following chapter and then the creation of TPV documentation of the whole project. The conclusion of this master’s thesis is a technical-economic evaluation of the chosen technology and discussion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVícekomponentní vstřikovánícs
dc.subjectvolba technologiecs
dc.subjectkonstrukce vstřikovací formycs
dc.subjectTPV dokumentacecs
dc.subjectMulti-component injectionen
dc.subjecttechnology selectionen
dc.subjectinjection mold designen
dc.subjectTPV documentationen
dc.titleŘešení výroby součásti "Klapka APZ13"cs
dc.title.alternativeThe solution for the production of the part "APZ13 flap"en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-17-14:43:46cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116807en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:05:38en
sync.item.modts2020.03.31 16:06:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSedlák, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Řešili jste i konstrukční a výrobní hledisko formy ? 2. Z jakých materiálů je vstřikovací forma vyráběna ? 3. Jaká je životnost vstřikovací formy ? 4. Jak je řešeno případné čištění klapky během provozu ? Je třeba demontovat celou soustavu i se žlabem ? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record