Show simple item record

Processing of tomographic data by principal component analysis method for archaeological applications

dc.contributor.advisorPořízka, Pavelen
dc.contributor.authorProkop, Daviden
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:47Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPROKOP, D. Zpracování tomografických dat metodou analýzy hlavních komponent pro archeologické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117127cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179078
dc.description.abstractRentgenová počítačová tomografie je metoda sloužící ke 3D zobrazování vnitřní struktury objektů. Mikrostruktura objektů ukrývá důležité informace, které mohou být použity k jejich charakterizaci. Tato práce podává spojení mezi datasety získanými pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie a oblastí statistického zpracování dat. Výstupem metody, pak bude klasifikace vzorků na základě informací o jejich mikrostruktuře. Z výsledků klasifikace vzorků, pak můžeme vyvodit různé hypotézy týkající se původu vzorků. Tato práce by mimo jiné mohla sloužit jako takový nový vhled do problematiky kombinace dat různého původu, pomocí metod statistické analýzy.en
dc.description.abstractX-ray computed tomography is an imaging method which enables 3D observations of the inner structure of objects. The microstructure of objects carries essential information that could be used to characterize samples. The here presented research aims at connecting the microCT-derived data with their statistical elaboration in order to achieve the best description of analysed samples. The outcome of the thesis will be the classification of samples based on their microstructure. Based on the information about classification, we can test some hypotheses concerning the origin of the samples. This thesis could serve as a cornerstone for a combination of datasets coming from various sources by the means of statistical methods.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRentgenová počítačová tomografieen
dc.subjectanalýza hlavních komponenten
dc.subjectzpracování obrazuen
dc.subjectsegmentaceen
dc.subjectshlukování.en
dc.subjectX-ray computed tomographycs
dc.subjectprincipal component analysiscs
dc.subjectimage processingcs
dc.subjectsegmentationcs
dc.subjectclustering.cs
dc.titleZpracování tomografických dat metodou analýzy hlavních komponent pro archeologické aplikaceen
dc.title.alternativeProcessing of tomographic data by principal component analysis method for archaeological applicationscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-20-09:58:39cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117127en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:27:30en
sync.item.modts2020.03.31 21:18:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeŽídek, Janen
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)cs
but.defencePo otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Jaké zadání pro výzkum dostáváte od archeloga, jak ho převádíte na fyzikální problém? Dá se vytvořit nějaký fyzikální model studované problematiky? Jak interpretujete elipsy v grafech variance? Co znamená, že se překrývají? Jaké je prostorové rozlišení použité metody?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record