Show simple item record

Part production technology

dc.contributor.advisorOsička, Karelcs
dc.contributor.authorUličný, Romancs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:48Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationULIČNÝ, R. Technologie výroby dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117202cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179088
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá technologií výroby plastového dílu pro bateriové moduly. První kapitola obsahuje rozbor základních metod obrábění, kde jsou uvedeny obecné informace o technologiích, která firma, ve které byla tato práce řešena, využívá. Ve druhé kapitole je řešen popis vyráběné součásti a její technologické aspekty pro zhotovení. Další kapitola je věnovaná představení firmy a jejím technologickým možnostem pro výrobu. Zbylá část práce je věnována navržení možných řešení výroby polotovarů a navržení upínání polotovaru. Z vybrané varianty je následně řešena technologie výroby součásti, kde jsou uvedeny technologické řešení jednotlivých operací a výrobní postup. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, kde je řešena vícestrojová obsluha a jsou posouzeny náklady na výrobu navrhovaných variant.cs
dc.description.abstractThis work deals with the production technology of the plastic part for battery modules. First chapter contains analyzis of fundamental methods of machining, where are general informations about technologies which are used in the company with which one is work cooperated. In the second chapter is solved description of manufactured part and its technological aspects for the production. Next chapter is dedicated for introducing the company and its technological possibilities for the manufacturing. The rest part of the work is dedicated for designing production of the semi-finished product and clamping of the semi-finished product. With the selected variant is solved production technology of the part, where are indicated technological solutions of each operations and production process. In the end is realized technological-economic valorization, where is solved service of more machines and judged cost for production of designed variants.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmetody obráběnícs
dc.subjectpolotovarcs
dc.subjectupnutícs
dc.subjecttechnologické řešenícs
dc.subjectmachining methodsen
dc.subjectsemi-finished producten
dc.subjectclampingen
dc.subjecttechnological proposalen
dc.titleTechnologie výroby dílucs
dc.title.alternativePart production technologyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-17-14:45:50cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117202en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:24:44en
sync.item.modts2020.03.31 02:53:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePolzer, Alešcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaké jsou výhody/nevýhody pásových pil? 2. Myslíte, že je možné ještě optimalizovat dráhy nástroje a snížit strojní časy ? 3. Jak byste hodnotili obrobitelnost použitého technického plastu ? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record