Show simple item record

Efficiency improvement proposal of machining specific components of pneumatic cylinders

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorŽidlický, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:56Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŽIDLICKÝ, O. Návrh na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117240cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179094
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válců. V první kapitole je popsán stávající způsob výroby korozivzdorných austenitických pístnic, který obsahuje technologický postup, rozbor použitých řezných nástrojů a řezných podmínek. Proces obrábění se potýká s nízkou trvanlivostí řezných nástrojů a nutným neustálým dohledem operátora výroby. Z těchto důvodů je v další kapitole rozepsán návrh na alternativní volbu řezných nástrojů a řezných podmínek. Nově navrhnutá řešení jsou otestována v reálném procesu výroby daných komponent. V závěru práce je zhodnocen stávající a inovovaný způsob obrábění. Díky vhodně zvoleným řezným nástrojům a řezným podmínkám se podařilo zvýšit trvanlivost řezných nástrojů a zefektivnit celý výrobní proces.cs
dc.description.abstractThis Master thesis aims to increase the effectivity of the machining of pneumatic cylinders specific components. In the first chapter, the concurrent approach to the manufacture of corrosion resistant austenitic piston rod. This approach consists of the technological procedure, the analysis of the cutting tools used in the process and the cutting conditions. The machining process deals with low durability of cutting tools and the necessity of continual supervision by the operator. Therefore, an alternate design of cutting tools and cutting conditions is suggested in the next chapter. The new design has been tested in manufacture process. In the last chapter, the concurrent and the innovative approach are compared. By choosing the proper cutting tools and cutting conditions it was managed to increase the durability of cutting tools and to increase the effectivity of the whole manufacture process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpístnicecs
dc.subjectsoustruženícs
dc.subjectzávitovánícs
dc.subjectopotřebení nástrojůcs
dc.subjecttvorba třískycs
dc.subjectpiston roden
dc.subjectturningen
dc.subjectthreadingen
dc.subjecttool wearen
dc.subjectchip flowen
dc.titleNávrh na zefektivnění procesu obrábění specifických komponent pneumatických válcůcs
dc.title.alternativeEfficiency improvement proposal of machining specific components of pneumatic cylindersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-17cs
dcterms.modified2019-06-17-14:46:38cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117240en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 16:41:56en
sync.item.modts2020.03.30 15:11:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeChladil, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (člen) prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co spůsobilo tak enormní zvýšení trvanlivosti břitu nástroje? 2. Vysvětlete co je index obrobitelnosti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record