Show simple item record

Efficiency Improvement Proposal of Production of Engineering Component

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorHapala, Václavcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:56Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHAPALA, V. Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117242cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179095
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby dílce. V teoretické části byly popsány technologie frézování a vrtání. V praktické části byl proveden rozbor stávající technologie výroby dílce a analýza časové náročnosti pro posouzení efektivity současného procesu obrábění. V další části byla provedena charakteristika inovativní technologie, použité nástroje a přípravky. V závěru práce byly vyhodnoceny obě varianty výroby včetně časové náročnosti a výrobních nákladů.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the proposal of more effective production of a part. The theoretical part describes the technology of milling and drilling and the practical part focuses on the analysis of the current part production technology and the consumption of the machining time as assessment of the current machining process efficiency. The next part contains characteristics of the innovative technology, used tools and fixtures. In the conclusion both variants of production, the comparison of consumed machine time and production costs are evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFrézovánícs
dc.subjectvrtánícs
dc.subjectstrojní čascs
dc.subjectzefektivněnícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectMillingen
dc.subjectdrillingen
dc.subjectunit machine timeen
dc.subjectincrease of efficiencyen
dc.subjectcostsen
dc.titleNávrh na zefektivnění výroby strojírenského dílucs
dc.title.alternativeEfficiency Improvement Proposal of Production of Engineering Componenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-14cs
dcterms.modified2019-06-14-13:45:22cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117242en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:24:47en
sync.item.modts2020.03.31 03:29:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeJandačka, Marekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Petr Valášek (člen) Dr. Ing. Rostislav Suchánek (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste volil velikost výrobní dávky? 2. Jsou na dílci deformace po svařování? 3. Jak zajistíte správnost dílu i přes deformace? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record