Show simple item record

Implementation of local DNA structures analysis tool

dc.contributor.advisorŠťastný, Jiřícs
dc.contributor.authorKaura, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-06-21T08:44:57Z
dc.date.available2019-06-21T08:44:57Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKAURA, P. Implementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other117299cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179104
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci aplikace API wrapper, která pracuje nad výpočetním jádrem ibp bioinformatics. První polovina práce se zaměřuje na shrnutí základních znalostí z oblasti výzkumu DNA, rovněž i specifikaci problému a popisu zvolených technologií. Druhá polovina se soustředí na samotnou realizaci, distribuci a vyhodnocení použitelnosti aplikace na konkrétních sekvencích DNA.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on the description and implementation of the API wrapper application, which works on top of computational core ibp bioinformatics. The first half of the thesis is focused on the summary of basic knowledge in the field of DNA research, as well as the specification of the problem and description of selected technologies. The other half deals with the actual implementation, distribution, and evaluation of application applicability on specific DNA sequences.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectREST APIcs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectJupyter notebookcs
dc.subjectpypics
dc.subjectDNAcs
dc.subjectlokální strukturycs
dc.subjectguaninový kvadruplexcs
dc.subjectREST APIen
dc.subjectPythonen
dc.subjectJupyter notebooken
dc.subjectpypien
dc.subjectDNAen
dc.subjectlocal structuresen
dc.subjectguanine quadruplexen
dc.titleImplementace nástroje pro analýzu lokálních struktur DNAcs
dc.title.alternativeImplementation of local DNA structures analysis toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-19-15:47:46cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117299en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:18:07en
sync.item.modts2020.03.31 17:35:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTrenz, Oldřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svou práci. Student odpověděl na otázky oponenta a dodatečné otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record