Show simple item record

Analysis of Subaru Advance diver asistant system for pedestrian detection used stereovision

dc.contributor.authorVertaľ, Peter
dc.contributor.authorKubjatko, Tibor
dc.contributor.authorKasanický, Gustáv
dc.date.accessioned2019-06-26T05:34:09Z
dc.date.available2019-06-26T05:34:09Z
dc.date.issued2017-01cs
dc.identifier.citationSoudní inženýrství. 2016. vol. 27, č. 3, s. 110-125. ISSN 1211-443Xcs
dc.identifier.issn1211-443X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179172
dc.description.abstractČlánok sa venuje základnému rozboru princípu fungovania stereovizného videnia vozidla Subaru Outback a otestovaniu systému na rozpoznávanie chodcov predmetného vozidla. Stereokamera vo vozidle Subaru plní funkciu hardvérového rozhrania, ktoré vyhodnocuje kritickosť dopravnej situácie pred vozidlom a následné dáva pokyn k zásahu asistenčného systému vozidla. Systém bol otestovaný na základe navrhnutej metodiky pre testovanie asistenčných systémov vozidiel zameraných na detekciu chodcov. Z meraní vyplývajú grafy závislosti autonómneho brzdenia vozidla pred figurínou. Tieto grafy vyplývajú z meraní, kde figurína stala v jazdnom koridore vozidla alebo vykonávala pohyb do koridoru pohybu vozidla na základe reálnych dopravných scenárov. Predmetne dopravné nehody boli vybrane z databázy smrteľných nehôd ZEDATU. Analyzovane merania sú porovnane s meraniami vykonanými vozidlom Volvo V40CC. Z meraní vyplynul komplexný prehľad času aktivácie varovného signálu vozidla, čas aktivácie autonómneho brzdenia a hodnota zníženia rýchlosti v mieste zrážky. Nejedna sa o priame porovnanie vozidiel, ale o vyhodnotenie zásahu a základný princíp pre pochopenia chovania systému.cs
dc.description.abstractThe article deals with the analysis of the basic principle of operation of stereovision vision of Subaru Outback and test the system to pedestrians recognize. A stereovision in a Subaru vehicle acts as a hardware interface to evaluate the criticality of the traffic situation ahead of the vehicle and then instructs the intervention of an vehicle assistance. The system was tested under the proposed methodology for testing vehicle assistance systems designed to detect pedestrians. From the measurement result graphs of autonomous braking of the vehicle in front of figurine. These graphs show measurements of where the dummy was standing in car corridor or figurine movements was made to the corridor of vehicles on the basis of realistic traffic scenarios. Traffic accidents were selected from fatal pedestrian accidents database – ZEDATU. The analyzed measurements are compared with measurements made with a Volvo V40CC. Resulted from the measurement time a comprehensive overview of activation of the warning signal of vehicle, time of activation of the autonomous braking and speed reduction in collision spot. This is not a direct comparison of vehicles, but the evaluation of the intervention and the basic principle for understanding the behavior of the system.en
dc.formattextcs
dc.format.extent110-125
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoskcs
dc.publisherAkademické nakladatelství CERMcs
dc.relation.ispartofSoudní inženýrstvícs
dc.rights© Akademické nakladatelství CERMcs
dc.subjectaktívna bezpečnosťcs
dc.subjectasistenčné systémycs
dc.subjectstereokameracs
dc.subjectADAScs
dc.subjectrozpoznávanie chodcovcs
dc.subjecteyesightcs
dc.subjectcity safetycs
dc.subjectsafetyen
dc.subjectadvanced driver assistance systemsen
dc.subjectstereo cameraen
dc.subjectpedestrian detectionen
dc.subjecteyesighten
dc.subjectcity safetyen
dc.titleAnalýza asistenčného systému Subaru s podporou rozpoznávania chodcov využívajúceho stereovízne snímanie obrazucs
dc.title.alternativeAnalysis of Subaru Advance diver asistant system for pedestrian detection used stereovisionen
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.coverage.issue3cs
dc.coverage.volume27cs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record