Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMišurec, Jiřícs
dc.contributor.authorMlýnek, Petrcs
dc.date.accessioned2014-12-19T23:30:00Z
dc.date.available2014-12-19T23:30:00Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMLÝNEK, P. Analýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other59630cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17926
dc.description.abstractDizertační práce se zaměřuje na analýzu a modelování datové komunikace po silnoproudých vedeních. V práci jsou nejprve popsány základní informace o datové komunikaci po silnoproudém vedení, především její samotný princip, výhody a nevýhody. Dále je definována fyzická vrstva přenosu a podstata modelování. V navazující části jsou kladeny cíle dizertační práce. Jedním z hlavních cílů práce je experimentální ověření vytvořených modelů a vytvoření modelů pro venkovní a vnitřní vedení. Tyto modely s dostatečnou přesností aproximují reálné parametry silnoproudého vedení pro přenos dat. Následuje podrobný rozbor a analýza dosavadního a současného výzkumu v oblasti modelování této komunikace, především pro modely silnoproudého vedení. Na základě této analýzy je stanoven matematický popis modelů vedení a je navrhnut referenční model pro různé scénáře. Pro potřebu analýzy byly v části vlastní řešení realizovány modely komunikačního kanálu, modely vedení a modely rušení. Dále byly v této části realizovány hlavní cíle a to experimentální ověření vytvořených modelů a sestavení modelů pro vnitřní a venkovní vedení. Sloučením jednotlivých modelů vznikne PLC model komunikačního systému se všemi podrobně analyzovanými parametry, které doposud publikované modely neobsahovaly uceleně. Poslední část práce přináší shrnutí výsledků těchto analýz a diskuzi výsledků simulací.cs
dc.description.abstractThe dissertation thesis focuses on the analysis and modelling of power line communication. In first part of the thesis, a basic information of power line communication are described, primarily principle, advantage and disadvantage. The physical layer of the transmission and the fundament of modelling are described later. In the following section the objectives of the dissertation thesis are specified. Experimental verification of the created models and creating of indoor and outdoor models are one of the major goals of this work. These models approximate the real parameters of the power lines communication with sufficient precision. A detailed analysis of existing and current research in power line communication modeling, especially for the power line models, then follows. Based on this analysis a mathematical description of the models is specified and reference model for different scenarios is designed. The communication channel model, power line model and noise model are designed in own solution part. In this part the main goals, experimental verification of created models and designed of models for indoor and outdoor line were also realized. By merging of individual models, PLC communication system model with all parameters analyzed in detail arise. The analyzed parameters which were previously published, do not contain these parameters coherently. The last part of the thesis gives a summary of the results of these analyzes and discussion of simulation results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPLCcs
dc.subjectpřenosová funkcecs
dc.subjectmodel silnoproudých vedenícs
dc.subjectrušenícs
dc.subjectvnitřní a venkovní vedenícs
dc.subjectPower line communicationen
dc.subjecttransfer functionen
dc.subjectmodelen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectindoor and outdoor lineen
dc.titleAnalýza a modelování datové komunikace po silnoproudém vedenícs
dc.title.alternativeAnalysis and modeling of Power Line Communicationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-09-10cs
dcterms.extent4.24 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-09-13-13:48:06cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid59630en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:26:58en
sync.item.modts2014.12.04 03:09:00en
dc.contributor.refereeOrgoň, Milošcs
dc.contributor.refereePospíchal, Ladislavcs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam