Show simple item record

Fundraising of Selected Non-profit Organization

dc.contributor.advisorLajtkepová, Evacs
dc.contributor.authorPallascha, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:40:34Z
dc.date.available2019-06-27T10:40:34Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPALLASCHA, Z. Fundraising vybrané neziskové organizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other119637cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179278
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na nestátní neziskové organizace, jejich členění a financování. Praktická část se zabývá analýzou nákladů, výnosů a fundraisingových aktivit u vybrané neziskové organizace. Závěrem práce jsou návrhy nových zdrojů financování, které organizace doposud nevyužívala.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on non-governmental non-profit organizations, their classification and financing. The practical part deals with the analysis of costs, revenues and fundraising activities of a selected non-profit organization. At the end of the thesis there are proposed new sources of financing, which the organization has not used so far.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectnestátní nezisková organizacecs
dc.subjectfundraisingcs
dc.subjectnon-profit organizationen
dc.subjectnon-governmental non-profit organizationen
dc.subjectfundraisingen
dc.titleFundraising vybrané neziskové organizacecs
dc.title.alternativeFundraising of Selected Non-profit Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-21-07:49:22cs
thesis.disciplineÚčetnictví a daněcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid119637en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:02:41en
sync.item.modts2021.11.12 09:07:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNečadová, Věracs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Filip Šimeček (místopředseda) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno. Mgr. Musilová - Na str. 53 uvádíte, že bude uzavřen pracovní poměr na zkrácený úvazek, tedy 20 hodin týdně. Dle Vašeho názoru je pro zaměstnavatele výhodnější pracovní poměr či forma dohody? - zodpovězeno. Ing. Svirák - V rámci své prezentace jste uvedla, že organizace je závislá na dotacích z kraje. Může čerpání dotací z kraje a města představovat v dlouhodobém horizontu hrozbu pro analyzovanou organizaci? - zodpovězeno. Ing. Šimeček - V rámci své prezentace jste říkala, že u volejballové akce předpokládáte účast 450 osob. Jakým způsobem jste určila tuto návštěvnost? - zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record