Show simple item record

The kinematics of the three link robotic snake based on CRA algebra

dc.contributor.advisorHrdina, Jaroslavsk
dc.contributor.authorMotyčková, Paulínask
dc.date.accessioned2019-06-27T10:41:15Z
dc.date.available2019-06-27T10:41:15Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMOTYČKOVÁ, P. Kinematika tří článkového robotického hada založená na algebře CRA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116283cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179320
dc.description.abstractTáto práca sa zaoberá Cliffordovou algebrou typu CRA, a jej využitím pre kinematiku trojčlánkového robotického hada. Pre riešenie kinematiky založenej na CRA je potrebné sa dôkladne zoznámiť s elementami tvoriacimi algebru CRA a vzťahmi medzi nimi. Ďalej je kľúčové si osvojiť operácie a transformácie príslušnej algebry a ich implementáciu na objektoch algebry CRA. Táto práca sa zaoberá priamou kinematikou robotického hada tak, že sa predpokladá jeho pohyb po rovinnej ploche. Výsledkom tejto práce je vhodný postup výpočtu kinematiky tohoto hada a kód v optimalizačnom softvére GAALOP príslušný výpočtu.sk
dc.description.abstractThis work deals with Clifford's algebra of type CRA and its use for kinematics of a three-link robotic snake. To solve CRA based kinematics, it is necessary to familiarise with elements forming CRA algebra and the relationships between them. Furthermore, it is crucial to master the operations and transformations of the corresponding algebra and their implementation on objects in the CRA algebra. This work deals with the direct kinematics of a robotic snake that we suppose moves on a flat surface. This work concludes with the ideal method of calculating the kinematics of this snake and the corresponding algorithm in GAALOP.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCliffordova algebrask
dc.subjectgeometrická algebrask
dc.subjectCRAsk
dc.subjectGAALOPsk
dc.subjectkinematika robotického hadask
dc.subjectClifford algebraen
dc.subjectgeometric algebraen
dc.subjectCRAen
dc.subjectGAALOPen
dc.subjectrobotic snake kinematicsen
dc.titleKinematika tří článkového robotického hada založená na algebře CRAsk
dc.title.alternativeThe kinematics of the three link robotic snake based on CRA algebraen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-20-08:28:32cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116283en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.20 04:56:39en
sync.item.modts2020.04.20 04:12:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeTichý, Radeksk
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací na téma Kinematika tří článkového robotického hada založená na algebře CRA. Následně odpovídala na všechny otázky oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record