Show simple item record

The Efficiency of Machines Evaluation for Production Task Ensuring

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorNováková, Eliškacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.available2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNOVÁKOVÁ, E. Vyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other115958cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179390
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocováním získaných dat z vybraných výrobních zařízení. Teoretická část je zaměřená na řízení výroby, popis informačních výrobních systémů a definování metod pro vyhodnocování efektivnosti strojů. Praktická část popisuje současný stav vybraných výrobních úseků a výstupy ze dvou porovnávaných systémů. Následuje výpočet ukazatelů OEE, zhodnocení jednotlivých pracovišť a návrhy pro zlepšení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with evaluation of obtained data from selected production equipment. The theoretical part is focused on production management, description of information production systems and defining methods for evaluation of machine efficiency. The practical part describes the current situation of selected productive sections and outputs from two compared systems. Next step is the calculation of OEE indicators, evaluation of individual workplaces and suggestions for improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectefektivnostcs
dc.subjectOEEcs
dc.subjectvýrobní informační systémycs
dc.subjectsledování činnosti strojůcs
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectOEEen
dc.subjectmanufacturing information systemsen
dc.subjectmachine activity monitoringen
dc.titleVyhodnocování účinnosti strojů pro zabezpečení výrobního úkolucs
dc.title.alternativeThe Efficiency of Machines Evaluation for Production Task Ensuringen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-20-15:26:24cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115958en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:05:58en
sync.item.modts2020.03.31 14:23:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePrůša, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Navrátil (člen) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (člen) Ing. Monika Horáková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Ják jsou využité výsledky práce v oblasti operativního plánování? 2. Způsoby minimalizaci prostoje strojů. 3. Vstupní data pro systém SCADA.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record