Show simple item record

Lubrication of knee joint replacement

dc.contributor.advisorVrbka, Martincs
dc.contributor.authorSadecká, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.available2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSADECKÁ, K. Mazání kolenní náhrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116362cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179391
dc.description.abstractPráce se zabývá mazáním totální kolenní náhrady za použití metody fluorescenční mikroskopie, která umožňuje jedinečný vhled přímo do kontaktu mezi femoralní a tibiální komponentou. Cílem bylo zjistit vliv složení synoviální kapaliny (tedy složek albuminu, -globulinu, kys. hyaluronové a fosfolipidů) na tloušťku filmu a chování proteinů v kontaktu a také změny kontaktní oblasti v průběhu natočení. Jelikož se jedná o první experimentální práci zkoumající primárně mazání kolenní náhrady, byly na simulátoru kolenního kloubu aplikovány pouze jednoduché cykly natočení a zatížení. Výstupem experimentů byla fluorescenční intenzita, která odpovídá bezrozměrné tloušťce filmu, v čase. Podstatným výstupem jsou také snímky přímo ukazující fluorescenčně označené proteiny v kontaktní oblasti. Výsledky ukazují, že existují zásadní rozdíly v mazání mezi různými polohami natočení vzhledem ke změně polohy, tvaru a chování kontaktní oblasti. Zásadní je i složení maziva, neboť samotné proteiny tvoří poměrně silný mazací film, jejich kombinace pak vede ke značnému snížení tloušťky filmu, kvůli výrazné tvorbě shluků a komplexní kapalina netvoří sice nejsilnější vrstvu, ale zato může tvořit poměrně souvislý film.cs
dc.description.abstractThe work deals with the lubrication of total knee replacement using fluorescence microscopy method, which allows unique insight into the contact between femoral and tibial component. The aim was to determine the effect of composition of synovial fluid (i.e. albumin, -globulin, hyaluronic acid and phospholipids) on film thickness and protein behaviour in contact, and also to determine changes of contact area during rotation. Since this is the first experimental work dealing with a knee replacement lubrication primarily, only simple rotation and load cycles were applied by the knee simulator. The output of the experiments was fluorescence intensity, which corresponds to dimensionless film thickness, over time. Another important output are the images directly showing the fluorescently labelled proteins in the contact area. The results show, there are fundamental differences in lubrication in different positions of rotation, due to changes of position, shape and behaviour of the contact area. The composition of the lubricant is also essential, since the proteins themselves form a relatively strong lubricating film and their mixture leads to a substantial reduction of film thickness, due to significant formation of clusters. Complex fluid, although it does not form the strongest layer, is able to create a quite continuous film.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiotribologiecs
dc.subjecttotální kolenní endoprotézacs
dc.subjectmazánícs
dc.subjectsynoviální kapalinacs
dc.subjectBiotribologyen
dc.subjecttotal knee replacementen
dc.subjectlubricationen
dc.subjectsynovial fluiden
dc.titleMazání kolenní náhradycs
dc.title.alternativeLubrication of knee joint replacementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-20-15:54:29cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116362en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 15:00:54en
sync.item.modts2021.11.10 13:53:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHorák, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. David Paloušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Pavel Polach (člen) Ing. Radomír Mendřický, Ph.D. (člen) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky oponenta. Otázka oponenta: 1. Jaké důsledky mohou mít Vámi prezentované výstupy práce do klinické nebo průmyslové praxe? ZODPOVĚZENO. 2. Je plánovaný další výzkum s některými z výrobců implantátu? ZODPOVĚZENO. Otázky členů komise k DP: 3. Dr. Polach: Jak byla hodnota volen zatížení? ZODPOVĚZENO. 4. doc. Hutař: Co je primárním cílem ve vztahu k roli jednotlivých složek v synoviální kapalině? ZODPOVĚZENO. Dá se synoviální kapalina pacienta nějakým způsobem ovlivnit s cílem zlepšit podmínky mazání? ZODPOVĚZENO. 5. doc. Paloušek: Jaký je poměr albuminu ve vztahu k ostatním složkám synoviální kapaliny u běžného pacient? ZODPOVĚZENO. 6. prof. Hartl: Jaká je fyzikální odlišnost vzniku filmu v kolenní a kyčelní náhradě? ZODPOVĚZENO. Jak byste označila mechanismus formování mazacího filmu v náhradě? ZODPOVĚZENO.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record