Show simple item record

Design of linear axis for heavy machine tool

dc.contributor.advisorHermanský, Dominikcs
dc.contributor.authorHorák, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.available2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHORÁK, M. Konstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116448cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179394
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem lineární osy pro těžký obráběcí stroj. V práci je popsána definice těžkého obráběcího stroje a také jeho základní konstrukční uzly. V další kapitole jsou popsány jednotlivé komponenty lineární posuvové soustavy, základní principy použití a jejich výhody a nevýhody. Na základě této rešeršní části jsou vytipovány varianty řešení a v poslední části práce je vypracován konstrukční návrh osy X portálového obráběcího stroje. Součástí práce je 3D model navržené posuvové soustavy a část výkresové dokumentace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the design of linear axis for heavy machine tool. The thesis describes the definition of heavy machine tool and its basic construction nodes. The next chapter describes the components of the linear feed assemblages, the basic principles of use and their advantages and disadvantages. On the basis of this research part there are selected variants of the solution and in the last part of the thesis there is a design of the axis X of the gantry machine tool. Part of the work is a 3D model of the proposed feed assemblages and part of the drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPosuvová lineární soustavacs
dc.subjecttěžký obráběcí strojcs
dc.subjectkuličkový šroubcs
dc.subjectpastorek a hřebencs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectlineární odměřování polohycs
dc.subjectochrana vedenícs
dc.subjectmazání pohybových prvkůcs
dc.subjectpohonycs
dc.subjectLinear feed assemblagesen
dc.subjectheavy machine toolen
dc.subjectball screwen
dc.subjectpinion and racken
dc.subjectguidewaysen
dc.subjectlinear position measuringen
dc.subjectprotection of guidewaysen
dc.subjectlubrication of motion elementsen
dc.subjectdrivesen
dc.titleKonstrukční návrh lineární osy pro těžký obráběcí strojcs
dc.title.alternativeDesign of linear axis for heavy machine toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-21-12:18:43cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116448en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:18:30en
sync.item.modts2020.03.31 17:09:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Bulej, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) Ing. Petr Talanda (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji DP členům komise. Student odpovídal na následující otázky členů komise: Jaká je nevýhoda pastorku a hřebene? A jak k ním přivedu energii? V jakém SW bylo modelováno a provedeny výpočty? Jak se bude určit výsledná poloha osy? Co jste myslel náklady na provoz? Jak jste zhodnotil vyšší spotřebu el. energie?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record