Show simple item record

Design of a headstock for a machine tool

dc.contributor.advisorHermanský, Dominikcs
dc.contributor.authorSehon, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.available2019-06-27T10:42:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSEHON, T. Návrh vřeteníku pro obráběcí centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116450cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179395
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vřeteníku pro obráběcí centrum. Teoretická část práce poskytuje základní popis strojů s vodorovnou osou vřetena. Dále se věnuje popisu vřeteníku strojů s výsuvným pracovním vřetenem. V konstrukční části je nejprve proveden výběr optimální varianty pomocí multikriteriální analýzy. Zvolená koncepce je rozpracována s využitím potřebných konstrukčních výpočtů. Výstupem práce je 3-D CAD model a výkresová dokumentace.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with design of a headstock for a machine tool. Theoretic part of this thesis provides basic description of a horizontal machine tool. Further it is dedicated to description of a headstock of machines with extensionable work spindle. In a design part firstly optimal variant is chosen by using multicriterial analysis. Necessary calculations were done and chosen variant was developed. Design is realised by 3D CAD model and drawing documentantion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVyvrtávací strojcs
dc.subjectvřeteníkcs
dc.subjectvřetenocs
dc.subjectlineární vedenícs
dc.subjectkuličkový šroubcs
dc.subjectodměřovánícs
dc.subjectBoring machineen
dc.subjectheadstocken
dc.subjectspindleen
dc.subjectlinear guideen
dc.subjectball screwen
dc.subjectmeasuring systemen
dc.titleNávrh vřeteníku pro obráběcí centrumcs
dc.title.alternativeDesign of a headstock for a machine toolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2019-06-20-08:43:03cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116450en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:43:13en
sync.item.modts2020.03.30 13:10:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Václava Lašová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Kolíbal, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jan Mareček, DrSc. (člen) Ing. Vladimír Bulej, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (člen) Ing. Petr Talanda (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji DP členům komise. Student odpovídal na následující otázky členů komise: Jaká je další nevýhoda mít pohon umístěn na smykadle? Je řešena samosvornost u výsuvu vřetena? Jaké jsou maximální otáčky vřetenníku? V čem jste viděl výhodu seskládání motor-převedovka-řemen? Nebylo by lepší zabudovat pohon přímo do vřeteníku? Jak jste poznal že potřebujete dvou stupňovou převodvku? Jaký má zvolený motor regulační rozsah?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record