Show simple item record

Design of transfer carriage equipped with robot or pallete holder

dc.contributor.advisorDokoupil, Vladimírcs
dc.contributor.authorTatíček, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:01Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:01Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTATÍČEK, V. Konstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem palet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179404
dc.description.abstractCílem práce bylo navrhnout konstrukci dopravního zařízení pod průmyslový robot, nosič palet či jiné zařízení. Tímto dopravním zařízením lze pohybovat v jedné ose na pevně uloženém vedení. Zařízení je navrhnuto pro využití v lineárním výrobním systému za účelem manipulace s obrobky a nástroji. Je schopné obsluhovat dvě řady strojů, pokud je umístěno uprostřed. Hlavní funkcí tohoto zařízení je rozšíření pracovního prostoru neseného zařízení. Konstrukci tohoto typu je v kombinaci s průmyslovým robotem možné využít i na jiné technologické úkony, jako jsou například svařování či lehké obrábění. Mezi hlavní části toho zařízení patří staticky uložené lože, které je možné skládat za sebe a vytvářet tak volitelně dlouhé dopravní dráhy, a polohovací deska, která se pohybuje po dráze vytvořené těmito loži. K polohovací desce je připevněn průmyslový robot, nosič palet nebo jiné zařízení. Součásti práce je kromě samotného návrhu i důkladná rešerše dané problematiky, další možnosti řešení ve formě konceptů, ověření konstrukce pomocí výpočtů a simulací a implementace řešení do konkrétní výrobní buňky.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was to design the construction of transport equipment under industrial robot, pallet holder or other equipment. This manipulation device can be moved in one axis on a rigid guide. The device is designed for use in a linear manufacturing system for handling workpieces and tools. It is capable of operating two rows of machines when it is placed in the middle. The main function of this device is to extend the workspace to the carried devices. This type of construction can be used in combination with an industrial robot for other technological tasks such as welding or light machining. The main parts of this device include statically mounted beds that can be stacked behind each other to form optionally long conveyor paths and a positioning plate that moves along the path formed by these beds. An industrial robot, pallet holder or other device is attached to this positioning plate. In addition to the design itself, the thesis also includes a thorough research of the issue, further possibilities of solution in the form of concepts, verification of the structure by means of calculations and simulations and implementation of the solution into a specific production cell.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectManipulace s obrobkycs
dc.subjectmanipulace s nástrojics
dc.subjectlineární výrobní systémcs
dc.subjectdopravní zařízení pro robotcs
dc.subjecttransportní zařízení pro robotcs
dc.subjectdopravní zařízení pro nosič paletcs
dc.subjectautomatická výměna obrobkůcs
dc.subjectlineární výrobní buňkacs
dc.subjectrozšíření pracovního prostoru robotucs
dc.subjectsedmá osa robotucs
dc.subjectpřídavná pohybová osa robotucs
dc.subjectautomatizace výměny obrobků ve výrobní buňcecs
dc.subjectbezobslužný provoz výrobní buňky.cs
dc.subjectWorkpiece handlingen
dc.subjectworkpiece manipulationen
dc.subjecttool handlingen
dc.subjecttool manipulationen
dc.subjectlinear manufacturing systemen
dc.subjectrobot conveying equipmenten
dc.subjecttransport equipment for roboten
dc.subjecttransport equipment for pallet holderen
dc.subjectautomatic workpiece replacementen
dc.subjectlinear production cellen
dc.subjectrobot workspace extensionen
dc.subjectseventh robot axisen
dc.subjectadditional robot motion axisen
dc.subjectautomation of workpiece exchange in manufacturing cellen
dc.subjectunattended production cell operation.en
dc.titleKonstrukce transportního vozíku s robotem nebo nosičem paletcs
dc.title.alternativeDesign of transfer carriage equipped with robot or pallete holderen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-20cs
dcterms.modified2019-06-20-16:52:41cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:06:01en
sync.item.modts2020.03.31 13:00:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKočiš, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Juraj Uríček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Roman Dvořák (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen)cs
but.defenceV rámci prezentace zaznělo: - předveden obsah prezentace - Pojednání o zadání - Návrh konceptů - jejich podrobný popis - Ukázka rozpracované varianty a jejich detaily pomocí 3D modelu - Informace o výpočtech - Ukázka simulace v ADAMS - Ukázka simulace v Ansys - Závěr a shrnutí DP Odpovídáno na neoficiální dotazy oponenta: - jaký je smysl konstrukce, když na trhu jsou podobná zařízení Odpovídáno na doplňkové otázky komise: - O co je lepší oproti konkurenci? - Spodní rám je svařenec - jak je zajištěno, že se konstrukce nezkroutí? - Reakce - pomůže přípravek? - Jakou metodou dát do přímosti tolik kolejnic? - Dotazy k zatížení vozíků kolejnic - Reakce na nejvíce namáhaná místa - chybí kontrola šroubů - Polohování - když se dělá pojezd s robotem - jak zajistit přesnost celé soustavy - Str. 18 - vývoj ve výrobním procesu - konvenční - automat - 1. dotaz mechanizace vs. automatizace, 2. dotaz - NC stroje a roboty - kdy začíná éra? - str. 92 - parametrické navrhování - v jakém programu - parametria a asociativita - odst. v kap. 7.7 - nesrozumitelnost, dotaz na vysvětlení - Výkres Koncový plech lože - nesrovnalost s měřítkem a plech svařence - dotaz na přesné tolerance - Analýza rizik - jak bylo postupováno a z jakých norem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record