Show simple item record

Magazine and tool changer of a milling multi-purpose machining center with a horizontal spindle axis

dc.contributor.advisorMarek, Jiřísk
dc.contributor.authorRapčan, Jánsk
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:02Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRAPČAN, J. Zásobník a výměník nástrojů frézovacího multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetena [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116837cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179418
dc.description.abstractPráca sa zoberá automatickou výmenou nástrojov u frézovacieho multifunkčného obrábacieho centra s vodorovnou osou vretena. Je zameraná najmä na systémy, ktoré sa v súčasnosti používajú a na ich základné delenie. Prvá časť práce je spoločná. V tejto časti práce je opísaný návrh stroja s jeho hlavnými parametrami. Druhá časť práce je samostatná, zoberá sa návrhom výmenníka a zásobníka nástrojov spolu s ich konštrukčným riešením.sk
dc.description.abstractThe thesis deals with automatic tool change in milling multifunctional machining center with horizontal spindle axis. It describes the systems that are currently in use and their base division. The first part of the work is common. In this part of the thesis is a machine design with its parameters. The second part is independent, deals with the design of the exchanger and tool magazine together with their design solution.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutomatická výmena nástrojovsk
dc.subjectreťazový zásobníksk
dc.subjectvýmenníksk
dc.subjectAutomatic tool changeen
dc.subjectchain magazineen
dc.subjectexchangeren
dc.titleZásobník a výměník nástrojů frézovacího multifunkčního obráběcího centra s vodorovnou osou vřetenask
dc.title.alternativeMagazine and tool changer of a milling multi-purpose machining center with a horizontal spindle axisen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-19cs
dcterms.modified2020-05-27-20:31:12cs
thesis.disciplineVýrobní stroje, systémy a robotycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116837en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.28 04:55:30en
sync.item.modts2020.05.28 04:13:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMarek, Tomášsk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing. Juraj Uríček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (člen) Ing. Roman Dvořák (člen) Ing. Ladislav Kárník, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent krátce představil svoji práci jako součást komplexního řešení obráběcího stroje. Dále se věnuje představení několika konceptuálních řešení výměníku nástrojů včetně metody výběru PATTERN. Následuje popis jednotlivých konstrukčních celků doplněný o obrázky generované ze 3D modelu. Otázky oponenta odpověděl diplomant uspokojivě. Komise má doplňující otázku týkající se zaměřování nástroje za pomocí laser-trackeru (případně laser-traceru). Komise doplňuje další podmínky nutné pro užití zaměřování nástroje pomoci laseru. Otázku na výrobu teflonových pouzder v držáku nástrojů student zodpověděl z části. Komise má výhrady k výskytu více jazyků v náplni diplomové práce a nejednoznačnosti použitých obrázků a chyb v zásadách technického kreslení. Další výhrady směřují na chybně volené technické termíny. Se souvislostí s výkresovou dokumentací je položena doplňující otázka týkající se konstrukčního uspořádání. Své řešení si diplomant obhájil. Otázka komise směřuje na zjištění správné polohy nástroje či přítomnost nástroje ve výměníku. Student navrhuje varianty se snímači v koncových polohách či snímače polohy ze servomotoru, jež ovládá pohyb ramene. Komise doplňuje, že řešení s koncovými snímači je jednodušší a že odečítání polohy z rotoru servomotoru nebere v potaz vůle vzniklé v kinematickém řetězci. Na to navazuje další otázka komise: „Jak se zajistí vymezení vůlí?“, na kterou diplomant popisuje řešení s vymezovacím mechanismem.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record