Show simple item record

Selecting and Applying Internal and External Analysis Methods to Identify Risk in a Selected Business Entity

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorLacková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-27T10:43:41Z
dc.date.available2019-06-27T10:43:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLACKOVÁ, K. Výběr a aplikace metod interních a externích analýz za účelem rozpoznání rizik zvoleného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116434cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179478
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá identifikací rizik za použití vybraných metod ekonomické a strategické analýzy ve společnosti Daikin Device Czech Republic s.r.o. Ke zjištění rizik budou provedeny analýzy vnějšího a vnitřního prostředí za pomoci analýz PESTLE, Porterovy analýzy, McKinseyho 7S, vybraných ukazatelů finanční analýzy, SWOT analýzy a rizikovou analýzu pomocí metody RIPRAN. Z výsledků provedených analýz budou vyhodnocena rizika. Na tyto rizika budou navržena doporučení, která by měla vést k jejich snížení a zlepšení situace ve společnosti.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis focused on the risk identification with application of selected strategic and economic analyses of the company Daikin Device Czech Republic s.r.o. External and internal analysis will be performed by PESTLE analysis, Porter's Five Forces, McKinsey 7S analysis, selected financial analyses indicators, SWOT analysis and risk analysis by RIPRAN analysis. Risks will be evaluated from the results of analyses. For this risks will be suggested recommendations, which should lead to their decrease and improve the situation in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSLEPTE analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectidentifikace rizikcs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectanalýza RIPRANcs
dc.subjectSLEPTE analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectrisk identificationen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.subjectRIPRAN analysisen
dc.titleVýběr a aplikace metod interních a externích analýz za účelem rozpoznání rizik zvoleného podnikatelského subjektucs
dc.title.alternativeSelecting and Applying Internal and External Analysis Methods to Identify Risk in a Selected Business Entityen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-26cs
dcterms.modified2019-06-26-17:21:04cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizikcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116434en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:28:45en
sync.item.modts2020.03.31 01:26:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVendolský, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Výběr a aplikace metod interních a externích analýz za účelem rozpoznání rizik zvoleného podnikatelského subjektu. Komise položila následující otázky: - Z jakého důvody byly provedeny analýzy v práci? (doc. Kledus) - Čím se zabývá firma v Brně? (doc. Karpíšek) - Jak bylo hodnoceno riziko vstupních komponent? (doc. Karpíšek) - Jaká rizika byla identifikována jako nejzávažnější? (doc. Doskočil) Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky vedoucího odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record