Show simple item record

Restoration of overexposed digital image

dc.contributor.advisorRajmic, Pavelcs
dc.contributor.authorZonygová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-06-27T11:27:21Z
dc.date.available2019-06-27T11:27:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationZONYGOVÁ, K. Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.cs
dc.identifier.other116545cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179513
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá opravou přeexponovaných šedotónových obrazů na základě řídké reprezentace signálu. Pro převedení obrazu do jiné reprezentace byla použita vlnková transformace. V této reprezentaci bylo hledáno řešení konvexní optimalizační úlohy, která měla požadavky na relaxovanou řídkost signálu a hodnoty pixelů restaurovaného obrazu. Konkrétně byl použit proximální Douglas-Rachford algoritmus využívající dva proximální operátory. Realizace byla provedena v programovém prostředí MATLAB s použitím softwaru Wavelet Toolbox. K hodnocení úspěšnosti metody byl použit poměr PSNR (špičkový odstup signálu k šumu). Navržené řešení bylo testováno na 5 náhodných obrazech a porovnáno s výsledky z editoru fotografií Adobe Photoshop Lightroom CC.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis deals with the recovery of overexposed grayscale images based on sparse signal representation. For image conversion to another representation wavelet transform was used. In this representation, the solution of convex optimization which demand on relax signal sparse and restored pixels values was searched for. In this case, the proximal Douglas-Rachford algorithm was applied which uses two proximal operators. The implementation was carried out in numerical computing enviroment MATLAB using the Wavelet Toolbox software. The PSNR (peak signal-to-noise ratio) was utilized to evaluate success rate of proposed method. The method was tested on 5 random images and compared to results of image manipulation software Adobe Photoshop Lightroom CC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřeexpozicecs
dc.subjectřídké reprezentace signálucs
dc.subjectkonvexní optimalizacecs
dc.subjectDouglas-Rachford algoritmuscs
dc.subjectvlnková transformace.cs
dc.subjectOverexposureen
dc.subjectsparse signal representationen
dc.subjectconvex optimizationen
dc.subjectDouglas-Rachford algorithmen
dc.subjectwavelet transform.en
dc.titleRestaurace přeexponovaného digitálního obrazucs
dc.title.alternativeRestoration of overexposed digital imageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-13cs
dcterms.modified2019-06-20-08:28:33cs
thesis.disciplineMatematické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid116545en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.19 04:56:09en
sync.item.modts2020.04.19 04:15:01en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeVeselý, Vítězslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila členy komise se svou bakalářskou prací na téma Restaurace přeexponovaného digitálního obrazu. Následně odpovídala na všechny otázky oponenta a členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record