Show simple item record

Survey of the road in Dolní Boříkovice for the project

dc.contributor.advisorKratochvíl, Richardcs
dc.contributor.authorPejchal, Mojmírcs
dc.date.accessioned2019-07-01T22:56:00Z
dc.date.available2019-07-01T22:56:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPEJCHAL, M. Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120964cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179614
dc.description.abstractMotivem bakalářské práce je zaměření původního stavu části silnice III. třídy 04314 v obci Dolní Boříkovice před rekonstrukcí. První část práce je věnována vybudování pomocné měřické sítě a měřickými pracemi. Druhá, se zabývá vyhodnocením měřených dat a tvorbou účelové mapy. Měřická síť je připojena do závazných referenčních systémů S-JTSK a Bpv. Výsledná mapa je vyhotovena v měřítku 1:500.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is survey of the original state of the III. class road No. 04314 in the village Dolní Boříkovice before reconstruction. The first part of the thesis addresses to building auxiliary surveying network and surveying works. The second one deals with processing of measured data and creation of thematic map. The measuring net is connected to the binding reference systems S-JTSK and BpV. The resulting map is made in a scale of 1: 500.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúčelová mapacs
dc.subjectpodklad pro projektcs
dc.subjectpolohopiscs
dc.subjecttachymetriecs
dc.subjectthematic mapen
dc.subjectsurvey for the projecten
dc.subjectplanimetryen
dc.subjecttachymetryen
dc.titleZaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projektcs
dc.title.alternativeSurvey of the road in Dolní Boříkovice for the projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-01-20:12:24cs
thesis.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120964en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:45:03en
sync.item.modts2020.03.31 00:13:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVondrák, Jiřícs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Ježek - tajemník, Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. - člen, Ing. Bronislav Lapčík - člen, Ing. Markéta Pospíšilová - člen, Ing. Milan Jelínek - člen, Ing. Josef Žižka - člen,cs
but.defenceStudent Mojmír Pejchal seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Zaměření silnice v obci Dolní Boříkovice pro projekt~ reagoval uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record