Show simple item record

Identification of critical profiles and evaluation of their erosion and hydrological characteristics

dc.contributor.advisorDumbrovský, Miroslavcs
dc.contributor.authorTučka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-07-02T10:55:02Z
dc.date.available2019-07-02T10:55:02Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTUČKA, O. Identifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other120799cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179643
dc.description.abstractPráce se zabývá vyhodnocením hydrologických a erozních charakteristik na určeném území, které se nachází v okolí městské části Brno - Líšeň. Dále jsou stanovena místa, kde může dojít k ohrožení intravilánu nebo dopravní či vodohospodářské stavby v extravilánu akumulovaným povrchovým odtokem. Pro tato místa byl vypočítán maximální kulminační průtok a velikost erozního smyvu za pomocí programů DesQ-MAXQ a ArcGIS.cs
dc.description.abstractThe content of this thesis is to evaluate hydrologic and erosion characteristics in given area which is situated in Brno - Líšeň locality. Furthermore, there are locations determined, based on a threat for intravilan or traffic infrastructure or water infrastructure located in extravilan by an accumulated surface flow. A maximum culmination flow and erosion loss were calculated for these specific locations. Software DesQ-MAXQ and ArcGIS were used for these purposes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecterozní smyvcs
dc.subjectpovrchový odtokcs
dc.subjectGIScs
dc.subjectohrožení intravilánucs
dc.subjectsoil erosion by wateren
dc.subjectsurface flowen
dc.subjectGISen
dc.subjectintravilan threaten
dc.titleIdentifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristikcs
dc.title.alternativeIdentification of critical profiles and evaluation of their erosion and hydrological characteristicsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-07-02-08:35:32cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid120799en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:16:58en
sync.item.modts2020.03.31 12:36:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePhD, Ing František Pavlík,cs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Starý, CSc. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, Ing. Stanislav Paseka - tajemník, Ing. Ivana Kameníčková, Ph.D. - člen, Ing. David Duchan, Ph.D. - člen, Ing. Pavel Menšík, Ph.D. - člen, Ing. Miroslava Pumprlová Němcová - člen,cs
but.defenceStudent Ondřej Tučka seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Identifikace kritických profilů a vyhodnocení jejich erozních a hydrologických charakteristik~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record