Show simple item record

Low-floor apartment house

dc.contributor.advisorČuprová, Danušecs
dc.contributor.authorPerkhaim, Andreics
dc.date.accessioned2019-07-02T18:54:35Z
dc.date.available2019-07-02T18:54:35Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPERKHAIM, A. Nízkopodlažní bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121207cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179961
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je projektová dokumentace pro provádění stavby bytového domu. Navrhovaný bytový dům se nachází ve Jihomoravském kraji v severní částí města Dolní Heršpice. Katastrální území Dolní Heršpice na parcele č. 401/53. Objekt bytového domu má 6 obytných jednotek, úklidové místnosti, komory bytů a kočárkárnu v nadzemních podlažích, v suterénu se pak nachází technická místnost, sušárna a sklepní kóje, dílna a sklad. Nadzemní a podzemní podlaží spojuje schodiště. Bytový dům je navrhovaný jako třípodlažní částečně podsklepený se plochou střechou. Konstrukční systém bytového domu je stěnový podélný. Základy jsou tvořeny betonovými základovými pásy. Obvodové nosné zdivo je v suterénu z betonových tvárnic ztraceného bednění, v nadzemních podlažích z keramických tvárnic, stejně jako svislý nosný systém uvnitř budovy. Stropní konstrukce je ve všech podlažích tvořena skládaným keramobetonovým stropem. Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Objekt je zastřešen plochou střechou ze spadových klínů. Zateplení bytového domu je provedeno čedičové vlny.cs
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is project documentation for the construction of an apartment building. The proposed apartment building is located in the South Moravian Region in the northern part of the town of Dolní Heršpice. Cadastral area of Dolní Heršpice on plot No. 401/53. The building of the apartment building has 6 residential units, cleaning rooms, chambers of apartments and a pram room on the above-ground floors. The staircase connects the above-ground and underground floors. The apartment building is designed as a three-storey partly basement with a flat roof. The structural system of the apartment building is longitudinal. The foundations are made of concrete foundation strips. The perimeter load-bearing masonry is in the basement of concrete blocks of permanent shuttering, in the above-ground floors of ceramic blocks, as well as the vertical support system inside the building. The ceiling structure on all floors consists of a stacked ceramic-concrete ceiling. The staircase is designed as monolithic reinforced concrete. The building is covered with a flat roof from fall wedges. Thermal insulation of the house is made of basalt waves.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNízkopodlažní bytový důmcs
dc.subjectčástečné podsklepenícs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectLow-floor apartment houseen
dc.subjectpartial cellaren
dc.subjectflat roofen
dc.titleNízkopodlažní bytový důmcs
dc.title.alternativeLow-floor apartment houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:16cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:42:10en
sync.item.modts2020.04.01 00:51:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBílková, Andreacs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Karel Tuza, CSc. - předseda, doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - místopředseda, Ing. Jakub Král - tajemník, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ivana Košíčková, Ph.D. - člen, Ing. arch. Ladislava Foretníková - člen,cs
but.defenceStudent Andrei Perkhaim seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Nízkopodlažní bytový dům~ reagoval uspokojivě.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record