Show simple item record

Apartment building

dc.contributor.advisorČuprová, Danušecs
dc.contributor.authorRemešová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:54:36Z
dc.date.available2019-07-02T18:54:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationREMEŠOVÁ, K. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121217cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179971
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem bytového domu v Holešově. Objekt bytového domu má jedno podzemní podlaží a 3 nadzemní. Budova je navržena jako objekt s pěti bytovými jednotkami. V prvním a v druhém podlaží se nachází 2 byty, ve třetím podlaží je 1 byt. Konstrukční systém je navržen jako zděný z keramického systému Porotherm. Suterénní zdivo je z betonových tvárnic ztraceného bednění. Zastřešení je řešeno vegetační plochou střechou. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projektové dokumentace je také základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the design of a apartment building in Holešov. The apartment building has one basement and three above. The building is designed as an object with five apartment units. On first and second floor are situated 2 flats and on third floor is only 1 flat. The construction system is designed as ceramic Porotherm system. Basement masonry is made of the permanent concrete formwork. Roofing is solved by flat green roof. The work includes project documentation for the construction. Part of the project documentation is also a basic assessment of the building in terms of building physics.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectbakalářská prácecs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectvegetační plochá střechacs
dc.subjectApartment houseen
dc.subjectbachelor thesisen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectflat green roofen
dc.titleBytový důmcs
dc.title.alternativeApartment buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:21cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121217en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:12:58en
sync.item.modts2020.04.01 00:49:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeBílková, Andreacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. František Ohrablo, CSc. - předseda, Ing. Petr Beneš, CSc. - místopředseda, Ing. Andrea Bílková - tajemník, Ing. Jan Osička - tajemník, Ing. Slávka Hudcovicová - člen, Ing. Petra Berková, Ph.D. - člen, Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudentka Kristýna Remešová seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům~ reagovala výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record