Show simple item record

Apartment house in Trutnov

dc.contributor.advisorSmolka, Radimcs
dc.contributor.authorTaclík, Milancs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:54:56Z
dc.date.available2019-07-02T18:54:56Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationTACLÍK, M. Bytový dům v Trutnově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121235cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/179986
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Trutnově. Objekt se nachází na katastrálním území Trutnova, číslo stavební parcely 2656/6. Stavební pozemek se nachází uvnitř stávající zástavby města. Terén je svažitý. V bytovém domě se nachází čtyři nadzemní podlaží s třinácti bytovými jednotkami. V prvním podlaží se nachází dva byty, úklidová komora, místnost pro správce, výměníková místnost a sklepní kóje. V nadzemních podlažích jsou umístěny byty. Hlavní vstup do objektu je v druhém podlaží. Konstrukční systém objektu je stěnový. Obvodové stěny jsou tvořeny broušenými cihelnými bloky s minerální izolací spojené pomocí lepidla pro zdění. Vnitřní zdivo je tvořeno z akustických cihelných bloků. Budova není dodatečně zateplena. Fasádu tvoří tepelně izolační omítka se silikátovou vrchní pohledovou vrstvou. Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová monolitická deska. Schodiště i výtahová šachta jsou také navrženy jako železobetonové monolitické konstrukce. Zastřešení objektu tvoří plochá střecha. Podlahové konstrukce jsou provedeny jako plovoucí.cs
dc.description.abstractThe aim of the bachelor’s work is composition of project documentation for the constrution building of apartment building in Trutnov. Object is situated on the cadastral area of Trutnov, number of builing plot is 2656/6. Builing plot is locate in bulit-up area. Terain is sloping. In the apartment building there are 4 floors with thirteen residential units. On the first floor there are two flats, a cleaning room, a room for an administrator, an exchange room and a cellar. In the above-ground floor there are situated flats. The main entrance to the building is on the second floor. Structural system of this builing is wall system. External walls are made of ground brick blocks with mineral insulation bonded with a walling adhesive. Internal masonry is made up of acoustic brick blocks. The building haven´t external thermal insulation. The facade is made of heat-insulating plaster with a silicate top layer. Floor structure is designed as a cast-in-place two way reinforced slab. Staircase and lift shaft are designet as cast-in-place reinforced contstruction too. Roofing of objekt is composed of flat roof. Floor construction are designed as floating floor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectstěnový konstrukční systémcs
dc.subjectželezobetonový monolitický stropcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectbytová jednotkacs
dc.subjectApartment builingen
dc.subjectwall structural systémen
dc.subjectcast-in-place reinforced concrete flooren
dc.subjectflat roofen
dc.subjectresidential unitsen
dc.titleBytový dům v Trutnověcs
dc.title.alternativeApartment house in Trutnoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-18:53:32cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid121235en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:13:07en
sync.item.modts2020.03.31 23:03:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePilný, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, doc. Ing. Ivan Moudrý, CSc. - místopředseda, Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová - tajemník, Ing. Ing. Veronika Mynaříková - tajemník, Ing. Pavel Vlček, Ph.D - člen, Ing. Monika Manychová, Ph.D. - člen, Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Milan Taclík seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Bytový dům v Trutnově~ reagoval velmi dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record