Show simple item record

Moravian Wine Center

dc.contributor.advisorDýr, Petrcs
dc.contributor.authorKršková, Nikolacs
dc.date.accessioned2019-07-02T18:55:24Z
dc.date.available2019-07-02T18:55:24Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKRŠKOVÁ, N. MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other121303cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180032
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh vinařství s vinotékou, salonem vín a degustačními prostory. Dále čtyřhvězdičkový hotel pro šedesát osob s restaurací, malým wellness centrem, a to vše samozřejmě s dostatečným technickým zázemím. Tento nově navržený objekt je osazen v extravilánu města Mikulov mezi přírodními rezervacemi Turold a Růžový vrch. Právě Růžový vrch se stal inspirací pro tento návrh. Navrhuji zde terasy, jakožto analogii na pěstování vinné révy na terasách, přičemž majitelem zde pěstovaných vinohradů je právě investor. Základní koncept vznikl v závislosti na svažitosti terénu a na orientaci vůči světovým stranám. Dále jsem se snažila maximálně využít hodnotných výhledů a potlačit výhled na technickou zónu, jež se nachází jihozápadně od dané parcely. Důležitým výrazovým prvkem mého návrhu je předsazený fasádní systém z keramických “jeklů”, jež primárně slouží jako slunolam.cs
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is a proposal of a winery with a wine shop, wine salon and tasting rooms. Furthermore, a four-star hotel for sixty persons with a restaurant, a small wellness center, and all of course with sufficient technical background. This newly designed building is located in the undeveloped part of the town of Mikulov between the Turold and Růžový vrch nature parks. Růžový vrch has become an inspiration for this design. I design here terraces as an analogy to the cultivation of vines on the terraces, where the investor is also the owner of the vineyards grown here. The concept was based on the slope of the terrain and the orientation to the cardinal points. I also tried to make the most valuable views and suppress the view of the technical zone southwest of the parcel. An important element of expression of my proposal is front facade system made of ceramic „squaretubes“, which primarily serve as a sunbreaker.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikulovcs
dc.subjectNikolsburgcs
dc.subjectTuroldcs
dc.subjecthotelcs
dc.subjectvinařstvícs
dc.subjectsalon víncs
dc.subjectvínocs
dc.subjectwellnesscs
dc.subjectTerracotta baguettescs
dc.subjectMikuloven
dc.subjectNikolsburgen
dc.subjectTurolden
dc.subjecthotelen
dc.subjectwineryen
dc.subjectwine salonen
dc.subjectwineen
dc.subjectwellnessen
dc.subjectTerracotta baguettesen
dc.titleMORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUMcs
dc.title.alternativeMoravian Wine Centeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-07-02-19:07:16cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid121303en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:06:23en
sync.item.modts2020.03.31 01:24:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMyslín,, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. arch. Petr Hrůša - předseda, Doc.Akad.Ing.arch. Ivan Gürtler, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Viktor Svojanovský - tajemník, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - člen, prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - člen, Ing. Pavel Liška, Ph.D. - člen, Ing. Erika Kratochvílová - člen,cs
but.defenceStudentka Bc. Nikola Kršková seznámila komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~MORAVSKÉ VINAŘSKÉ CENTRUM~ reagovala dobře.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record