Show simple item record

Sports and Relaxation Centre Vsetín, Ohrada

dc.contributor.advisorOdvárka, Antoníncs
dc.contributor.authorPohludka, Jancs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:14:36Z
dc.date.available2021-11-22T23:14:36Z
dc.identifier.citationPOHLUDKA, J. Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .cs
dc.identifier.other121317cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180046
dc.description.abstractDiplomový projekt Sportovně-rekreační centrum Vsetín, Ohrada se zabývá areálem nacházejícím se okolo bývalého spartakiádního stadionu. Prostor je vymezen Vsetínskou Bečvou ze severozápadní strany, rychlostní komunikací ze strany severovýchodní a areálem vodáren z jihu. Tvoří tak pomyslný trojúhelník na jižní periferii města Vsetín. Návrh si klade za cíl motivovat veřejnost ke sportovním aktivitám v krásném prostředí řeky Bečvy a nabídnout tak zdravější alternativu k času strávenému v uzavřených nákupních centrech nebo panelových domech. Okolí řešeného území je velmi nesourodé a nedá se tak navázat na již vytvořenou uliční síť. Rozhodl jsem se tedy vytvořit centralizovanou urbanistickou koncepci a k městu se pomyslně otočit zády pomocí valu, který oddělí klidové pěší zóny sportovního areálu od každodenního městského ruchu a otevře pohled na řeku, louky a nedaleké zalesněné kopce. Díky zmíněnému valu bude také využita zemina z tribun stávajícího stadionu. Jelikož se nacházíme za pocitovou zastavěnou hranicí města, kde je krajina významnější než městská struktura, jednotlivé budovy jsou rozmístěny mimo pohledové osy a stávají se tak pro návštěvníky pouze doplňujícími prvky k všudypřítomné zeleni. Kompozici budov tvoří centrální atypická hala a dva typové komerční objekty po stranách, mezi nimiž jsou rozmístěna jednotlivá sportoviště a víceúčelové travnaté plochy.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis The Sports & Relaxation Center Vsetín, Ohrada deals with an area surrounding former spartakiad stadium. This area is defined by the Vsetínská Bečva from the north-west, a limited-access road from the north-east and by waterworks from the south. That is how it creates notional triangle on the south outskirts of the town of Vsetín. The project aims to motivate people to spend more time doing sports activities in a beautiful environment located near the Bečva river and so offer them healthier possibility compared to time spend in shopping centers or block of flats. Since the environs of the area are extensively varied, we can’t follow current street network. So, I decided to create centralized urban concept and imaginary turn back to the town with a wall, which separates quiet pedestrian zones of the sports complex from everyday city rush and opens the view of the river, nearby wooded hills and meadows. Thanks to the aforementioned wall we will also have a use for the soil from the stands of the existing stadium. As we talk about area seemingly laying behind the built-up urban boundary, the landscape is more important than the urban structure, and the individual buildings are located outside the viewpoints, making them only supplementary elements to the ever-present greenery. The composition of the buildings consists of a central atypical hall and two type commercial buildings on the sides, where there are individual sports facilities and multipurpose grass areas between them.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVsetíncs
dc.subjectdiplomová prácecs
dc.subjectSportovně-rekreační centrum Vsetíncs
dc.subjectsportcs
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectvalcs
dc.subjectspartakiádní stadioncs
dc.subjectřekacs
dc.subjectVsetínská Bečvacs
dc.subjectVsetinen
dc.subjectdiploma thesisen
dc.subjectThe Sports & Relaxation Center Vsetínen
dc.subjectsporten
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectwallen
dc.subjectspartakiad stadiumen
dc.subjectriveren
dc.subjectVsetínská Bečvaen
dc.titleSportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohradacs
dc.title.alternativeSports and Relaxation Centre Vsetín, Ohradaen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2019-07-02-19:07:25cs
thesis.disciplineArchitektura a rozvoj sídelcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid121317en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:14:36en
sync.item.modts2021.11.22 23:06:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeVostrejž, Dušancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng.arch. Pavel Rada - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D - člen, Ing.arch. Pavel Šimeček - člen, Ing. Ing. Barbora Nečasová, Ph.D. - člen,cs
but.defenceStudent Bc. Jan Pohludka seznámil komisi s obsahem své diplomové práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad diplomovou prací ~Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada~ reagoval výborně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a rozvoj sídelcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record