Recent Submissions

 • Optimalizace činnosti malého pivovaru 

  Zilvar, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast informačních technologií, konkrétně na optimalizaci činnosti výrobny prostřednictvím návrhu specifického informačního systému pro minipivovar. Práce je rozdělena do tří částí. První ...
 • Automatizace MITM útoků za použití jednodeskového počítače 

  Podlesný, Šimon
  Práca je zameraná na návrh MiTM útokov s využitím moderných prístupov pri návrhu IT infraštruktúri. Špecificky sa zameriava na možnosti využitia jednodoskových počítačov a na možnosti ako zjednodušiť ich kofiguráciu pre ...
 • Částečná detekce otisků prstů pomocí algoritmu detekce blobu 

  Vasiljević, Nemanja
  Tato bakalářská práce se zabyva problemetikou detekci a lokalizaci kožních onemocnění v poškozených snímcích otisků prstů a popisuje řešení realizované pomocí technik zpracování obrazu.
 • Rozpoznání hranic jízdního pruhu v záběrech palubní kamery 

  Letovanec, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania hraníc jazdného pruhu v záberoch palubnej kamery. V práci je predstavená architektúra hlbokej konvolučnej neurónovej siete, pomocou ktorej sa rieši spomínaný problém. Sieť ...
 • Srovnání databázových systémů pro digitalizaci matričních údajů 

  Rešovský, Martin
  Táto práca prezentuje porovnávaciu analýzu relačných a objektových databázových systémov nad pevne špecifikovanou sadou dát získaných digitalizáciou matričných údajov o svadbách a úmrtiach. Dáta boli spracovávané pomocou ...
 • RSS čtečka pro iOS 

  Bogdanchikov, Iaroslav
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém iOS pro snadné sledování, prohlížení a uložení/archivaci zpráv ze zpravodajských serveru a blogů, čerpaných ze zdrojů ve formátu RSS. Aplikace je implementována ...
 • Hluboké neuronové sítě pro posilované učení v realtimové strategii 

  Barilla, Marco
  Strojové učenie je jedna z najrýchlejšie napredujúcich odvetví dnešnej vedy. Je to podoblasť umelej inteligencie ktorá sa zaoberá problémom, ako pomocou počítačov riešiť komplexné moderné problémy. Vo vývoji tohto odvetvia ...
 • Porovnání volně dostupných simulačních nástrojů 

  Vysloužil, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním volně dostupných simulačních nástrojů. Cílem práce je zdokumentovat a porovnat nástroje implementované nad jazyky Modelica, Matlab a Python. Pro účely srovnání jsou vytvořeny různé ...
 • Lokalizace automobilu pomocí satelitních systémů 

  Uhliar, Martin
  Táto práca sa zaoberá návrhom a následnou hardvérovou a softvérovou implementáciou lokalizačného zariadenia slúžiaceho na získavanie polohy a rýchlosti automobilu na zemskom povrchu. Prostredníctvom mobilnej siete GPRS sú ...
 • Prediktivní modelování v jazyce Python 

  Duda, Jan
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s oborem dolování dat a procesu získávání dat z databází. Uvádí nejdůležitější postupy prováděné při dolování. Následně jsou jednotlivé techniky použity v případové studii implementované ...
 • Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze 

  Čonka, Filip
  Táto práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie na zobrazovanie interaktívnych výstav založených na aktuálnej polohe v interiéroch. V práci predstavujem aplikáciu neviazanú na konkrétnu implementáciu zdroju zobrazovaných ...
 • Sledování obličeje v reálném čase 

  Ermak, Aleksei
  Práce se věnuje problematice sledování obličeje v reálném čase. Na začátku jsou popsány existující metody sledování objektů a detekce obličejů. V další části se tato práce věnuje návrhu, implementaci a trénování konvoluční ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Modulární simulátor mikrokontroléru 

  Vosyka, Pavel
  V práci byly prozkoumány existující volně dostupné simulátory mikrokontrolerů. Byl navrhnut simulátor mikrokontroléru s grafickým uživatelským rozhraním. Simulátor je schopen vyměňovat simulovaný mikrokontrolér za jiný. ...
 • Informační systém fotbalového týmu 

  Vaško, Michal
  Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť informačný systém pre futbalový klub. Zameriava sa na užívateľov tohto systému a ich možnosti interakcie. Tréner mužstva má právomoc vytvárať a evidovať zranenia, pokuty, alebo tréningy. ...
 • Systém pro nabízení domácích produktů 

  Doubek, Daniel
  Tato práce se zabývá zejména návrhem, implementací a testováním informačního systému, který bude sloužit k prodeji domácích produktů. Je určen primárně pro malopěstitele a malochovatele, kterým vznikají přebytky a rádi by ...
 • Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů 

  Kaleta, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí analýzy obsahu 

  Borčík, Filip
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou dokumentov podľa rodiny štandardov ISO/IEC 27000. Poukazuje na potrebu, ale aj problémy klasifikovania v korporátnom prostredí. Práca taktiež implementuje systém pre klasifikáciu dokumentov ...
 • Služba pro archivaci webového obsahu 

  Matuš, Adam
  Tato bakalářská práce řeší návrh a implementaci webových mikroslužeb pro archivaci obsahu se zaměřením na stránky z deep webu. Zabývá se seznámením se s principy aplikačních protokolů HTTP a HTTPS a dále bude nastíněna ...
 • Vliv síťové infrastruktury na distribuované lámání hesel 

  Eisner, Michal
  Lámanie hesiel je proces, ktorý sa používa k nájdeniu správneho kľúča, pomocou ktorého získame prístup k zabezpečenému obsahu. Tento proces zvyčajne funguje na princípe opakovaného skúšania možností a ich overovania pomocou ...

View more