• Management of Traffic Lights 

  Piaček, Adrián
  Bakalárka práca sa zaoberá správou križovatkovej signalizácie. Hlavným prvkom signalizácie využívanej vrámci práce sú križovatkové svetlá. Teoretická časť obsahuje prehľad terminológie pre zabezpečenie unimorfného porozumenia ...
 • Klasifikace radarových detekcí pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Láníček, Adam
  Cílem této práce bylo vytvořit mechanismus klasifikace detekcí z radaru pracujícího v pásmu milimetrových vln. Práce představuje systém pro zakódování radarových dat do obrázku a dále specializovaný anotační nástroj pro ...
 • Multikamerová biometrická brána pro identifikaci osob 

  Kosík, Dominik
  Tato práce řeší vytvoření biometrické brány pro identifikaci osob. Identifikace probíhá za pomocí 5 barevných kamer a IR kamery. IR kamera zajišťuje detekci osoby a následně se ze snímku barevných kamer vytváří 3D model ...
 • Automatizovaná detekce ofenzivního jazyka a nenávistných projevů v přirozeném jazyce 

  Štajerová, Alžbeta
  Táto práca sa zaoberá fenoménom nenávistných prejavov a ofenzívneho jazyka, ich definíciami a detekciou. Popisuje metódy doterajšieho riešenia detekcie. Zhodnocuje dostupné dátové sady využiteľné pri trénovaní modelov ...
 • Zpracování velkých dat v oblasti Průmyslu 4.0 

  Stredánsky, Dávid
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie aplikácie pre spracovanie priemysel- ných veľkých dát. Výsledná aplikácia pracuje s vibračnými dátami nameranými na ložiskách. Aplikácia je navrhnutá podľa lambda ...
 • Systém pro dispečink soukromé sanitní služby 

  Prokop, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně ...
 • Interaktivní podávání daňových přiznání 

  Hél, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem interaktivních formulářů pro podávání daňových přiznání v České republice, které jsou snadno vyplnitelné pro běžné poplatníky. Oficiální aplikace Ministerstva financí ...
 • Modulární systém pro hlášení a správu problémů v obci 

  Kotas, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou systému pro hlášení a správu problému v obcích. Tento systém demonstruje možnosti pro zefektivnění procesu hlášení problémů za pomoci moderních technologií a aktivního ...
 • Koaliční hry v dynamickém multiagentním prostředí 

  Hamran, Peter
  Podstatou tejto bakalárskej práce bolo implementovať algoritmus na zostavenie schopných koalícií v multiagentnom systéme. Pod pojmom schopných koalícií rozumieme koalície, ktoré nie sú v superaditívnom prostredí, čiže ...
 • Demonstrační program pro předmět IZU 

  Míšová, Miroslava
  Tato bakalářská práce se věnuje vypracování studijních aplikací pro předmět Základy umělé inteligence. Tyto aplikace mají za vzor starší applety, které využívají nástroje, pro které skončila podpora. Pro jednotlivé aplikace ...
 • Minimalistický správce aplikací a souborů pro OS Android 

  Hertl, Vojtěch
  Cílem této práce je vytvořit mobilní aplikaci pro operační systém Android. Aplikace má být minimalistický správce souborů a aplikací. Po důkladné analýze a širokém studiu byla aplikace navrhnuta a implementována. Splnila ...
 • Chatbot pro vyhledávání informací 

  Ďurista, Michal
  Pojem ''chatbot'' je v dnešnej dobe umelej inteligencie veľmi populárny výraz. Chatbotov vidno stále viac a viac v biznis riešeniach dnešných firiem. Hlavným cieľom práce je vytvoriť algoritmus, ktorý je schopný vyťahovať ...
 • Smart city služby v Brně - mapa dojezdových časů 

  Strych, Tomáš
  Hlavným cieľom je poskytnúť užívateľom webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej získajú na základe aktuálneho cestovného poriadku grafické informácie o odhadovanej časovej dostupnosti mestskej a medzimestskej dopravy v ...
 • Použití statické analýzy pro detekci chyb v obsluze signálů 

  Kozovský, Daniel
  Táto práca sa zaoberá zásuvným modulom csigsafe pre prekladač GCC. Používa statickú analýzu programov na odhalenie chýb v obsluhe signálov podla normy POSIX. Tento nástroj analyzuje zdrojové súbory v jazyku C a C++. Tento ...
 • Uživatelské rozhraní jednotky RoboDelivery 

  Vostřejž, Tomáš
  Cílem práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro službu RoboDelivery. Při řešení problému je brán důraz na skutečnost, že interakce s doručovací jednotkou musí být intuitivní a pokrývat co nejširší škálu ...
 • Programovací jazyk Scala a jeho využití pro analýzu dat 

  Kohout, Tomáš
  Tato práce se zabývá porovnáním jazyka Scala s ostatními běžně používanými jazyky pro analýzu dat. Tyto jazyky se porovnávají z hlediska manipulace a zobrazení dat, strojvého učení a souběžného zpracování. Z tohoto porovnání ...
 • Návrh úsporných IoT senzorů a sítě chytré domácnosti 

  Chmelařová, Gabriela
  Práce pojednává o nalezení vhodného řešení při konstrukci úsporných IoT senzorů pro domácí síť. Řešení se zabývá návrhem  a sestrojením zařízení provozovaných na bateriích, s účelem zajištění jejich dlouhodobého provozu. ...
 • Knihovna pro optimalizační úlohy využívající techniky PSO 

  Hruban, Milan
  Cílem této práce je vývoj knihovny umožňující řešení optimalizačních úloh pomocí technik PSO. Práce představuje knihovnu implementovanou za tímto účelem v jazyce Kotlin, navrženou s ohledem na rozšiřitelnost a použitelnost. ...
 • Porovnání volně dostupných simulačních nástrojů 

  Vysloužil, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním volně dostupných simulačních nástrojů. Cílem práce je zdokumentovat a porovnat nástroje implementované nad jazyky Modelica, Matlab a Python. Pro účely srovnání jsou vytvořeny různé ...
 • Modul pro sledování milníků pro Kanboard.org 

  Homa, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření vestavěného modulu pro Kanboard.org, který si klade za cíl implementaci časových či finančních milníků do již existujícího pole úkolu a rozvržení práce. V práci je použita metoda ...