Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce bezpečnostních incidentů v Bluetooth sítích 

    Bárteček, Bronislav
    Cieľom tejto bakalárskej práce je detekovať bezpečnostné incidenty v Bluetooth Low Energy (BLE) sieťach. Bolo potrebné vytvoriť nástroj, ktorý by odhalil bezpečnostné problémy v zariadeniach a monitoroval aktivitu zariadení ...