Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizační algoritmy inspirované přírodou 

    Babjarčiková, Lenka
    Táto práca sa venuje štyrom optimalizačným algoritmom inšpirovaných prírodou. Popisuje algoritmus mravčej kolónie, algoritmus párenia včiel, algoritmus vlčej svorky a algoritmus simulovaného žíhania. Súčasťou tejto práce ...