Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace na podporu výuky dynamického programování 

  Nereča, Tomáš
  Webová aplikácia, ktorá je výsledkom tejto práce, sa zaoberá technikou návrhu algoritmov s názvom dynamické programovanie. Aplikácia na konkrétnych príkladoch poukazuje na jej princípy a výhody. Pri každom príklade je ...
 • Aplikace pro sumarizaci textu 

  Mička, Jakub
  V této práci jsem se zaměřil na implementaci webové aplikace, která slouží jako prostředek pro automatickou tvorbu souhrnů v anglickém jazyce. Automatická tvorba souhrnů je v řešení prováděna pomocí metody TextRank a ...
 • Database System for Laboratory Equipment Tracking 

  Helienek, Denis
  Cieľom tejto práce je doručenie služby v podobe databázového systému pre sledovanie laboratórnych zariadení pre Porsche Engineering Services, s.r.o. Uvedená služba bola doručená nasledovaním usmernení frameworku manažmentu ...
 • Evidence skladových zásob pomocí QR kódů 

  Rebro, Tomáš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť webovú aplikáciu pre evidenciu skladových zásob. Aplikácia je optimalizovaná najmä pre mobilné zariadenia. Aplikácia vytvára intuitívne, graficky prívetivé prostredie pre uživateľa, ...
 • Implementace mřížkového rozložení ve zobrazovacím stroji CSS 

  Novák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je prostudovat architekturu experimentálního zobrazovacího stroje CSSBox a navrhnout způsob rozšíření knihovny o nové možnosti mřížkového rozložení obsahu. Nejdříve je uveden úvod do problematiky, ...
 • Informační systém florbalového týmu 

  Zmek, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem webových technoloií a následným vytvořením informačního systému pro florbalový tým FbC ReActive Aligators E kvůli přehledným statistikám a správě docházky na události. Informační ...
 • Informační systém fotbalového klubu 

  Gazdová, Veronika
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro fotbalový klub. Jedná se o webovou aplikaci implementovanou v jazyce PHP s využitím frameworku Nette. Mezi nejdůležitější funkce systému patří zejména možnost vytvářet ...
 • Informační systém organizace pořádající skupinové pobyty 

  Mechl, Stanislav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro Salesiánský klub mládeže, z. s. Dům Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (dále jen Dům Ignáce Stuchlého). Jedná se o výchovně vzdělávací zařízení, které ...
 • Informační systém pro drobného zemědělce 

  Kuchynka, Marek
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a vytvořit webový informační systém pro drobného zemědělce, který bude později využit v reálném provozu. Podstatou celého systému je OLAP analýza příjmů a výdajů, které se zjistí ...
 • Informační systém pro správu fotografických zakázek 

  Kadlecová, Eliška
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci pro fotografy a jejich klienty, která bude umožňovat fotografům nahrávat a publikovat jejich fotografie a klientům fotografie vybírat a objednávat.    Systém se skládá ze dvou ...
 • Informační systém prodejce podavačů tyčí do soustruhů 

  Kaleta, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat informační systém pro evidování stavu zakázek, uchování s nimi spjatých dokumentů a další ulehčení práce zaměstnanců firmy zabývající se prodejem podavačů tyčí do ...
 • Modul pro sledování znalostí uživatelů pro Kanboard.org 

  Válka, Jan
  Cílem této práce je vytvoření modulu, pro sledování znalostí stávající uživatelů aplikace Kanboard. Podstatou tohoto modulu je ohodnotit schopnosti zaměstnanců a přidělit jim štítky. Na základě těchto atributů je tu dále ...
 • Optimalizace uživatelského rozhraní informačního systému 

  Vašina, Pavel
  Cílem této práce je analýza původního uživatelského rozhraní interního informačního systému iAdmin firmy Platební instituce Roger a.s., nalezení jeho nedostatků a následný návrh a implementace jeho vylepšení s použitím ...
 • Platforma pro interaktivní výstavy založené na aktuální poloze 

  Čonka, Filip
  Táto práca sa zaoberá tvorbou webovej aplikácie na zobrazovanie interaktívnych výstav založených na aktuálnej polohe v interiéroch. V práci predstavujem aplikáciu neviazanú na konkrétnu implementáciu zdroju zobrazovaných ...
 • Programovací jazyk Scala a jeho využití pro analýzu dat 

  Kohout, Tomáš
  Tato práce se zabývá porovnáním jazyka Scala s ostatními běžně používanými jazyky pro analýzu dat. Tyto jazyky se porovnávají z hlediska manipulace a zobrazení dat, strojvého učení a souběžného zpracování. Z tohoto porovnání ...
 • Rozšíření analyzátoru stylových předpisů CSS3 

  Mikulík, Petr
  Práce rozšiřuje již existující open source projekt CSSBox přidáním podpory parseru jStyleParser o nové CSS3 vlastnosti. Konkrétně byla přidána podpora pro efekt stínu elementu, dále mřížkové rozložení a nakonec CSS animace ...
 • Systém pro dispečink soukromé sanitní služby 

  Prokop, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně ...
 • Systém pro řízení provozu kina 

  Náčin, Peter
  Cieľom tejto práce bakalárskej práce je analyzovať požiadavky, navrhnúť a implementovať webový informačný systém pre kino. Systém zabezpečuje administráciu, plánovanie pracovných smien a rezerváciu lístkov. Pri tvorbe bola ...
 • Transformace webových stránek do vektorové grafiky 

  Nguyen, Hoang Duong
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike vykreslenia webových stránok pomocou vektorovej grafiky. Cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať rozšírenie projektu WebVector tak, aby umožňoval vytvoriť výstup vo formáte ...
 • Vizualizace statistických dat České republiky 

  Rybnikářová, Hana
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení ...