Now showing items 1-6 of 6

 • Automatická kalibrace dopravní kamery pro měření rychlosti vozidel 

  Nociar, Marián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom a tvorbou systému pre automatickú kalibráciu dopravnej kamery za účelom merania rýchlosti vozidiel. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky kalibrácie kamery, popisuje princípy ...
 • Detekce dopravních přestupků na křižovatkách 

  Karpíšek, Miroslav
  Předložená bakalářská práce se zabývá navržením vhodného postupu pro detekci jízdy na červenou. V rámci teoretické části práce jsou popsány aktuální postupy využívané pro zpracování obrazu. Praktická část práce se zabývá ...
 • Detekce dopravních značek a semaforů 

  Chocholatý, Tomáš
  Práce se zabývá detekcí dopravních značek a semaforů v obraze s využitím konvolučních neuronových sítí. Cílem je vytvoření vhodného detektoru pro detekci a rozpoznání dopravního značení v reálném provozu. Za účelem trénování ...
 • Detekce význačných bodů v obrazech vozidel 

  Chadima, Vojtěch
  Tato práce řeší automatickou detekci význačných bodů na obrázcích automobilu. Takto detekované význačné mohou dále sloužit k automatické kalibraci kamery, například pro dohled v dopravě, což je problém, po jehož vyřešení ...
 • Matení algoritmů počítačového vidění 

  Hrabal, Matěj
  Cílem této práce bylo zkoumání existujících metod matení počítačového vidění a rozpoznávání. Zaměřil jsem se zejména na metody typu pixel attack.Dále jsem porovnal jednotlivé metody obrany proti těmto útokům. Jednotlivé ...
 • Rozpoznání hranic jízdního pruhu v záběrech palubní kamery 

  Letovanec, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania hraníc jazdného pruhu v záberoch palubnej kamery. V práci je predstavená architektúra hlbokej konvolučnej neurónovej siete, pomocou ktorej sa rieši spomínaný problém. Sieť ...