Now showing items 1-9 of 9

 • 3D výuková aplikace s využitím hloubkových senzorů 

  Zubrik, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá vytvorením interaktívneho výukového systému, ktorý využitím hĺbkového senzora a projektora vykresľuje interaktívnu topografickú mapu na povrch piesku. Pri realizácii sa vychádzalo z existujúceho ...
 • Aplikace pro vizualizaci animovaných 3D objektů s využitím rozšířené reality na iOS 

  Minárik, Martin
  Cieľom tejto práce je vytvorenie aplikácie pre vizualizáciu animovaných 3-D objektov za pomoci rozšírenej reality na zariadeniach s operačným systémom iOS. Práca demonštruje, ako načítať objekt pre zobrazenie v rozšírenej ...
 • Detekce hledaných osob ve videu 

  Bažout, David
  Cílem této práce je vytvořit nástroj umožňující vyhledávání podezřelých osob ve videozáznamu pocházejícího z dohledových kamer. Hledané osoby jsou systému určeny pomocí několika fotografií obličeje. Výstup tvoří informace ...
 • Měření rozměrů rovinných objektů v obraze 

  Mlýnek, Přemysl
  Cílem této práce je měření nábytkových dvířek pomocí zpracování obrazu a výpočet ceny nových dvířek z naměřených rozměrů. Práce je řešena pomocí knihovny OpenCV a programovacího jazyka Python. Jádro práce je založeno na ...
 • Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ 

  Berešík, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich ...
 • Robustní detekce projekčního plátna a promítaných slidů ve videu 

  Hanzel, Svätopluk
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je implementácia robustného detektoru projekčného plátna, ktorý zároveň umožňuje synchronizáciu detekovaného slajdu z plátna s obrázkom z prezentácie pomocou rôznych techník, vrátane ...
 • Spolupráce více uživatelů v rozšířené realitě na iOS 

  Jurczyk, Adam
  Cílem této práce bylo vytvoření řešení, které by umožňovalo spolupráci více uživatelů ve sdílené rozšířené realitě. Navržené řešení umožňuje více uživatelům úpravu virtuálních objektů a interakci s nimi ve 3D sdílené scéně ...
 • Vložení 2D grafiky do scény zabírané stacionární kamerou 

  Nguyen, Son Hai
  Rozšířená realita zobrazuje další informaci v reálném světě. Hlavním cílem této práce je dosažení přirozeného vzhledu vkládané 2D grafiky do scény pořízené stacionární kamerou. Přestože několik metod řeší problem segmentace ...
 • Webový portál pro spolupráci studentů VUT 

  Svetlík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje procesu tvorby moderných webových aplikácií s využitím metód UX. Cieľom je navrhnúť webový portál pre podporu spolupráce študentov a overiť vytvorený návrh pomocou testovacej verzie portálu. ...