Now showing items 1-1 of 1

  • Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ 

    Berešík, Martin
    Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich ...