Now showing items 1-3 of 3

 • Knihovna pro optimalizační úlohy využívající techniky PSO 

  Hruban, Milan
  Cílem této práce je vývoj knihovny umožňující řešení optimalizačních úloh pomocí technik PSO. Práce představuje knihovnu implementovanou za tímto účelem v jazyce Kotlin, navrženou s ohledem na rozšiřitelnost a použitelnost. ...
 • Řídicí jednotka montáže astronomického dalekohledu 

  Cagaš, Martin
  Tato práce rozebírá základní mechanismy a jejich implementaci při realizaci firmware řídicí jednotky montáže astronomického dalekohledu. Cílem je vytvořit samostatnou jednotku podporující potřebné funkce pro využití ve ...
 • Výpočetní model řízení a chování samočinně řízeného vozidla 

  Kužela, Michal
  Cílem této práce je zdokumentovat informace týkající se autonomních vozidel a na jejich základě vytvořit a implementovat model autonomního vozidla. Následně provést analýzu chování tohoto modelu za různých podmínek. Zvolený ...