Now showing items 1-1 of 1

  • Využití dynamického programování v grafových algoritmech 

    Biloš, Martin
    Tato práce se zabývá grafovými algoritmy, jejich využitím a přínosem optimalizační metody dynamického programování. Tento přínos je předveden uživateli pomocí aplikace. Grafové algoritmy najdou využití v mnoha odvětvích ...